Telefon Nedir, Ne Zaman İcat Edildi? Telefonun Tarihçesi, Türkiye’ye Gelişi

0
Advertisement

Telefon nedir, ne işe yarar? Telefonu kim ne zaman ve nasıl icat etmiştir? Telefonun tarihçesi, Türkiye’ye gelişi hakkında bilgi.

telefon

Kaynak: commons.wikimedia.org

Telefon

Elektrik akımının bulunmasından bir süre sonra sesin de elektrikle iletilebileceği düşünülmüş, bu yolda çalışmalar başlamıştı. Yalnız, araştırmalar uzun süre iyi bir sonuç vermedi. Amerikalı Charles G. Page, 1837’de bu konuda çalışmaya başlamış, bir sonuca varamayınca vazgeçmişti. Daha sonra Johann Philipp Reis adlı bîr Alman, 1860’ta ilk elektrikli telefonu bulduysa da, karşılaştığı güçlükler yüzünden çalışmalarını yarım bıraktı. En sonunda, İskoçya’dan Amerika’ya göç etmiş olan Alexander Graham Bell, 1876’da telefonu çalışır durumda ortaya çıkardı. Bu şekilde Alexander Graham Bell telefonu icat eden kişi olarak tarihe geçmiştir.

Alexander Graham Bell telefonun esaslarını sağır çocuklara konuşmayı öğretmek için bir çözüm yolu ararken bulmuştu. Washington’da tescil işlemlerini bitirip gerekli belgeyi aldı. Ondan iki saat sonra da Elisa Gray adlı başka bir Amerikalı aynı buluş için aynı daireye başvuruyordu.

Bu ilk buluştan sonra telefon üzerinde birçok değişiklikler yapılmış, telefon gittikçe gelişmiştir. Bu arada, manyetolu telefon bırakılmış, telefon santralları otomatik duruma sokularak memurlar aradan çıkarılmış, şehirler arasında bile otomatik telefon konuşmaları sağlanmıştır. 1960’lı yıllarda telefonla, televizyonun birleştirilmesi düşünülmüş ancak o dönemde bu başarılamamıştır. Böylece konuşanlar birbirlerini de görebileceklerdi. Bundan başka, teyple telefonun birleşmesi daha başka kolaylıklar sağlamıştır. Aranan kimse evde olmazsa, arayan söylemek istediklerini söylüyor, teyp onları banda geçiriyor. Aranan, eve gelince, bandı dinleyerek haberi alıyor.

Günümüzde telefonlar artık muazzam bir şekilde ilk yıllarına göre değişmiştir. Bir defa mobil telefonlar hayatımıza girmiş ve cep telefonları ev telefonlarının yerini almıştır. Cep telefonları da evrimleşerek akıllı telefonlara dönmüşler. Teknolojinin gelişmesi ile 2g, ^G derken LTE olarak isimlendirirlen 4G teknolojisi de dünyada ticari olarak yerini almıştır. Şu anda teknolojide ileri olan ülkeler 5G teknolojileri üzerinde çalışmaktadırlar.

Özellikle akıllı telefonların Apple ve Samsung firmaları öncülüğünde gelişmesi ses trafiğinin data trafiğine kaymasına sebebiyet vermiştir.  Gelecekte tamamen sadece ses taşıma temelli teknolojiler terk edilecek ve ses dahil her şey data trafiği üzerinden taşınacaktır.

Advertisement
telefon

Kaynak: pixabay.com

Türkiye’de Telefon

Telefon Türkiye’ye Meşrutiyet’in ilânından sonra girmiştir. 1911 ‘ele bir İngiliz şirketi İstanbul’da ilk şehir şebekesini kurdu. İkinci telefon santralı İzmir’de kuruldu. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da, 1926’da Ankara’da üçüncü telefon şebekemiz kuruldu. Ankara santralı Türkiye’nin ilk otomatik telefon santralı olarak kurulmuştur. Ondan sonra birçok şehirde, şehirler arasında şebekeler tamamlanmıştır. Bugün yurdumuz Avrupa telefon şebekesine, Avrupa yolundan da bütün dünya telefon şebekelerine bağlanabiliyor.

Günümüzde Türk Telekom adı altında devletin önemli bir hissesinin olduğu şirket ev telefonlarında lider pozisyondadır. Bunun yanısıra yeni operatörlerde (fiber altyapısından) evlere IP telefon hizmeti vermeye başlamıştır. Ayrıca ülkemizde 3 adet GSM şirketi hizmet vermektedir.

Kaynak 2 – Telefon

Telefon, belirli bir uzaklıktaki konuşmaları ileten ve yansıtan elektrik düzeneğinin tümüdür. Telefon, telgraftan 30 yıl sonra, ABD’de ortaya çıktı. 10 Mart 1876’da Alexander Graham Bell, ilk kez sesin telle iletildiğini keşfetti. Üzerinden bir yıl bile geçmeden, ilk telefonlar satışa çıkarıldı. İlk ticari telefon santralı New Haven’de Ocak 1878’de açıldı. İlk santrallar ancak kendi abonelerini birbirlerine bağlıyabiliyorlardı, ancak santrallar arasındaki bağlantı kısa süre içinde gerçekleşince, uzun mesafe telefon sistemi doğmuş oldu. Telefon ticari açıdan da büyük bir başarı sağladı. 1887’de, ortaya çıkışı üzerinden daha 10 yıl geçmeden, ABD’de 150.000 abone vardı. Bu hızlı çıkışı öteki Batı ülkeleri de izlediler. İlk telefon hatları yerin üstündeydi, çok geçmeden yeraltı kabloları benimsendi. Uzun mesafeler boyunca zayıflayan sinyaller ses yükseltici aygıtlar yerleştirilerek ayarlanıyordu. Mesafeler fazla büyük olmadıkça denizaltı kablolarının dönüşmesi de olanaklıydı, bunun bir yararı adaların yalnızlıklarından kurtarılmalarıydı. 1891’den başlanarak Manş Denizi’ne de kablolar döşendi. Bu yöntem okyanus aşırı bağlantılara uygun değildi, buna 1926’dan sonra radyo, bir çözüm getirecekti.


Leave A Reply