Tema Vakfı Nedir?

0

Tema Vakfı nedir? Tema Vakfı ne iş yapar, amaçları nelerdir? Tema Vakfı’nın özellikleri, hakkında bilgi.

Advertisement

TEMA

Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile kurulan bir sivil toplum örgütüdür.

Amaçları;

-Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilinçlendirmek.

-Toprak, su ve doğal çevrenin korunması için milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek .

Advertisement

-Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek .

-Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek .

-Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına

izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye’nin geleceğini güvenceye almak.

-Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmak

-Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak .

Advertisement

-Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi .

TEMA Vakfı özellikle Gelibolu, Marmaris ve İstanbul yangınlarından sonra, toplumumuzda gelişen ağaç dikme arzusunu, erozyonla mücadele çalışmaları için önemli bir adım olarak değerlendirmektedir. Kişi ve kuruluşların her gün artan talepleri doğrultusunda fidan dikimleri gerçekleştirilmektedir.

TEMA Hatıra Ormanları

Orman Bakanlığı-Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile TEMA Vakfı arasında düzenlenen protokol ile çeşitli illerde AGM’ce yapılan ağaçlandırma sahalarından kişi ve kuruluşlar adına fidan dikimleri gerçekleştirilmektedir.


Leave A Reply