Temel İle İlgili Cümleler

0

Temel ile ilgili cümleler. Temel kelimesi içeren “Temel” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Temel İle İlgili Cümleler

 1. *** Bahnar dilleri, temelde Vietnam’da konuşulan dilleri kapsayan dil öbeği.
 2. *** 37. madde ile bu kesim hükümleri temel yasa sayılmakta; 38. madde ile yaşam, din, dolaşım ve göç özgürlüğü tanınmaktadır.
 3. *** Temel uğraş tarımdır.
 4. *** Temel eğitim 7-14 yaşlar arasında zorunlu ve parasızdır.
 5. *** Topluluğun ilk yönetmeni Pierre Beauchamp balenin beş temel duruşunu sistemleştirdi.
 6. *** İş gücünün yaklaşık beşte biri imalat sanayisinde, geri kalan bölümü tarım, balıkçılık ve kerestecilik gibi temel üretim dallarında çalışır.
 7. *** Ama ormanların güneyde kalan üçte birlik bölümü kağıt sanayisinin temel ham madde kaynağını oluşturur.
 8. *** Güneydeki Latin ülkeleri dışında temel ekonomik etkinlik olmaktan artık çıkmış olan tarım, önemini gene de korumaktadır.
 9. *** Texas gibi bölgelerde ise petrol ve doğal gaz, petrokimya sanayisinin temelini oluşturdu.
 10. *** Buna karşılık ABD, çok geniş iç pazarı ve dünyada kişi başına en yüksek tüketim düzeyi ile temel olarak iç ticarete dayanır.
 11. *** Bilimin temellerine baktığınız zaman şüpheyi her zaman göreceksiniz.

Advertisement

Leave A Reply