Teneke Nedir?

0

Teneke nedir? Teneke neden yapılmıştır? Tenekenin kullanımı, özellikleri hakkında bilgi.

tenekeTeneke; kalayla örtülmüş ince demir levhalardır. Mavimtırak beyaz renktedir. Oldukça hafiftir. Çok eski çağlardan beri bilinip kullanılmaktadır.

Kalay havada bozulmadığından nemin etkisi altında kalan demirin çabuk paslanıp çürümesini önler. Tenekelerin zamanla paslanması kalay tabakasının çeşitli sebeplerden ötürü aşınmasından ileri gelir.

Teneke, çok işe yarayan bir madendir. Çeşitli kutular, kablar tenekeden yapılır. Paslanıp, çürümediği için bu kablara yiyecek, yakacak maddeleri konur. En çok petrol, gaz, yağ, konserve kabı olarak kullanılır. Tenekeden oyuncaklar yapılır.

Gaz, peynir, zeytinyağ, yağ gibi çeşitli maddelerin konulduğu büyük kablara da «teneke» denir: «Bir teneke peynir»; «iki teneke zeytinyağı» gibi.

Teneke kablar, vurulup, ezilmezse çok dayanır. Özel eşya olarak az kullanılır. Dörtgen biçiminde yapılan gaz, benzin, zeytinyağı tenekeleri boşaldıktan sonra ağız tarafı açılarak orta yerine kalınca bir tahta, ya da odun konulup iki yanından çivilenerek su kovası, kabı olarak da kullanılır.

Bütün teneke kabların dayanması için sudan, nemden uzak tutmalıdır. Boşalan tenekeleri bir yana kaldırmadan önce içini iyice kurulayıp güneşte, açık havada bırakmalı, böylece içinin iyi kuruması sağlanmalıdır. Paslanmış teneke kablar gazyağı ile, benzinle silinerek kolayca temizlenebilir.


Leave A Reply