Tepe Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Tepe ne anlama gelir? Tepe kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir şeyin en üstteki bölümü
“Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz.” – S. F. Abasıyanık
2. Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası
“Ekşisu’da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi.” – N. Cumalı
3. Birinin yanı başı, baş ucu
“Tepemde durup canımı sıktı.”
4. Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü
“Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor.” – R. H. Karay
5. Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi
“Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti.” – N. Cumalı
6. Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri
7. İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası
8. Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri
Eksenden dikey kesitte yumuşakça çenetlerinin uç kısmında oluşan açı
Baş aşağı
Siyah pullarla işlenmiş kumaş veya giysi
Tavanda veya tavana yakın yerde, tepeye yakın bulunan camlı pencere
1. Derslerde, konferanslarda asetat üzerine yazılan yazıyı veya grafiği kuvvetli bir ışık kaynağı aracılığıyla perdeye yansıtan optik araç
2. Dar alınlı, gözleri saçlarının bittiği yere çok yakın görünen (kimse)
3. Dikkatsizce, sağa sola çarparak yürüyen (kimse)
4. Medine kurdunun ara konakçısı, tepegözlerin örnek türü olan küçük kabuklu (Cyclops strenuus)
Birçok türü, önemli solucan türlerine ara konakçılık eden, duyargaları tek kollu, beşinci çift ayakları körelmiş kabuklular familyası
Cankurtaranın, polis ve trafik araçlarının üzerinde bulunan, aralıklarla renkli ışık yayan lamba
“İtfaiye kırmızı tepe lambası kullanır.”
Başı aşağı gelecek biçimde, tepetaklak
Dalların ucunda bulunup o dalların uzamalarını sağlayan tomurcuk
1. Trafikte karşı yoldan gelen aracın görülmediği en yüksek nokta
2. Bir tepenin zirvesi
Tepeden tırnağa
“Genç şair ile hanım ilk anlarda birbirlerini tepeden ayağa süzgeçten geçirdiler.” – N. F. Kısakürek
1. Beklenmedik, şaşırtıcı
“Bir kandil gecesi Gülsüm, aşırılmış birkaç kandil çöreği ile akide şekerlerini bahçeye yerleştirirken tepeden inme bir baskına uğradı.” – R. N. Güntekin
1. Bütünüyle
“Her gün tepeden tırnağa kasabada kim varsa çekiştiriliyordu.” – Y. Kemal
2. Baştan aşağı, her yanıyla, tepeden ayağa
“Kadın tepeden tırnağa kin kesildi, hınç kesildi.” – T. Buğra
Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aşınımdan dolayı ortaya çıkmış tepe
İnişli çıkışlı
“Dere tepe dolaşmak. Dere tepe aşmak.”
Yatay veya bir yana eğimli katmanlardan oluşan bir yaylada, akarsu aşındırmasından az çok kurtulabilen ve aşınmadan önceki yüzeyin bir parçası olan tepecik
Dalganın en yüksek noktası
Üzerinde yapılan duanın kabul olunacağına inanılan tepe

Advertisement

Leave A Reply