Tepkime Denklemleri ve Denge Sabiti

0

Kimyasal tepkimelerde denklemler, tepkime denklemleri ve denge sabiti, hesaplanması, konu anlatımı.

TEPKİME DENKLEMLERİ VE DENGE SABİTİ

1) t sıcaklıkta;

Advertisement

\displaystyle A(g)+B(g)\rightleftarrows C(g) tepkimesi için,

Kd = 5 ise;

\displaystyle {{K}_{d}}=\frac{\left[ C \right]}{\left[ A \right]\left[ B \right]}

Aynı sıcaklıkta,

Advertisement

\displaystyle C(g)\rightleftarrows A(g)+B(g) tepkimesi için,

► 1. tepkime denklemine ait denge sabiti Kd ise, bu tepkime denklemi ters yönde yazılırsa; bu tepkimenin denge sabiti
\displaystyle \frac{1}{{{K}_{d}}}

olarak alınır.

► 2) Tepkime denklemi bir katsayı ile çarpılırsa; bu katsayı denge sabitine üs olarak yazılır.

\displaystyle A(g)+B(g)\rightleftarrows C(g)

K= 5 ise

Advertisement

\displaystyle 2A(g)+2B(g)\rightleftarrows 2C(g)

K1= ?

İki hal için denge bağıntıları

\displaystyle K=\frac{\left[ C \right]}{\left[ A \right]\left[ B \right]}=5

\displaystyle {{K}_{1}}=\frac{{{\left[ C \right]}^{2}}}{{{\left[ A \right]}^{2}}{{\left[ B \right]}^{2}}}={{\left( \frac{\left[ C \right]}{\left[ A \right]\left[ B \right]} \right)}^{2}}={{5}^{2}}

Kı = K² = 25

► 3) Bir tepkime denklemi iki yada daha fazla tepkime denkleminin toplamı ise; bu tepkimeye ait denge sabiti, toplanan tepkime denklemlerinin denge sabitleri çarpımına eşittir.

ÖRNEK:

Tablodaki III. tepkimeye ait denge sabitinin (K3), K1 ve K2 türünden değeri nedir ?

ÇÖZÜM:

Advertisement

\displaystyle A(g)+D(g)\rightleftarrows E(g) tepkimesi için

\displaystyle {{K}_{1}}=\frac{\left[ E \right]}{\left[ A \right]\left[ D \right]}

\displaystyle E(g)+B(g)\rightleftarrows C(g)+D(g)

tepkimesi için

\displaystyle {{K}_{2}}=\frac{\left[ C \right]\left[ D \right]}{\left[ E \right]\left[ B \right]}

I ve II tepkimelerini taraf tarafa toplarsak;

\displaystyle A(g)+D(g)\rightleftarrows E(g)

+

\displaystyle E(g)+B(g)\rightleftarrows C(g)+D(g)

=

\displaystyle A(g)+B(g)\rightleftarrows C(g)

Advertisement

tepkimesi bulunur.

\displaystyle {{K}_{3}}=\frac{\left[ C \right]}{\left[ A \right]\left[ B \right]} bağıntısını bulmak için

\displaystyle \frac{\left[ E \right]}{\left[ A \right]\left[ D \right]}.\frac{\left[ C \right]\left[ D \right]}{\left[ E \right]\left[ B \right]}=\frac{\left[ C \right]}{\left[ A \right]\left[ B \right]} yazılır.


Leave A Reply