Terim Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Terim ne anlama gelir? Terim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
“Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.” – F. R. Atay
2. mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem
3. matematik Cebirsel bir anlatımda + veya – işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri
4. matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri
5. matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had
Bilim dalları, sanat kolları ve çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili kavramları tespit edip bunları adlandırmaya yarayan terimleri türetmeyi, terimlerle ilgili sorunları incelemeyi amaç edinmiş dil biliminin bir dalı, terminoloji
Bir sanat kolunda, bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü, terminoloji
Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taşıyan terim
Bir tasımda, vargının konusu olan terim
İki öncülü içine alan terim
Aralarında yalnız çarpma, bölme, kuvvete yükseltme, kök alma işlemleri yapılacak olan (nicelikleri gösteren terim)
“5b² bir terimlidir.”
Aralarında artı (+) veya eksi (-) işareti bulunan, birçok terimden oluşan cebir ile ilgili anlatım
Toplama (+) veya çıkarma (-) işaretiyle birbirine bağlanan iki terimden oluşan cebirsel anlatım


Leave A Reply