Termessos Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Termessos Antik Kenti Nerededir? Termessos tarihi, gezilecek yerler, özellikleri. Termessos fotoğrafları, bilgiler.

Termessos, (Güllük Dağı): Antalya’nın 30 km kuzeybatısında, iki dağ arasındaki doğal bir düzlük üstünde, deniz düzeyinden 1.050 m yükseklikte kurulu antik kenttir. Dağlık Pisidya Bölgesi’nin sağlam kalmış önemli yerleşmelerinden biridir. Kentin etrafını Hellenistik dönemde yapılmış bir sur çevreler. Surun bazı yerlerinde düzgün dikdörtgen bloklardan örülmüş kuleler yükselir. Antik kentte görülen başlıca yapılar şunlardır:
Agora çok yıkık durumdadır.
Attalos stoası: Dor düzeninde iki katlı yapılmış bir yapıdır. Tabanda bulunan bir yazıt parçasından anlaşıldığına göre Bergama Kralı II. Attalos (İÖ 159-138) döneminde yapılmıştır.

Tiyatro: Termessos’tan günümüze ulaşan en sağlam yapılardan biridir. 4.200 kişilik oturma yeri vardır. Buleuterion Termessos’un en iyi korunmuş yapısıdır. Kesme taştan yapılmıştır. Hellenistik dönem yapılarındadır.

Artemis Tapınağı: Roma döneminde yapılmış küçük bir tapınaktır.
Zeus Solysmeus Tapınağı: 4 m yüksekliğinde, orta büyüklükte, güzel bir tapınaktır. Korinth düzeninde biri büyük, ötekisi küçük iki tapınakla, Termesos’un en büyük tapınağı sayılan üç tapınak kalıntısı daha kent içinde yer alır.

Sütunlu Cadde: Gezinti alanı, her iki kenarda sütunlar ve dükkanlar sıralanır. Evler ve sarnıçlar ise öteki kalıntılar arasındadır. Kentin güney, batı ve kuzeyinde yer alan mezarlık alanları Termessos’un önemli bir özelliğini oluşturur. Kayalara oyulmuş mezarlarla tapınak biçiminde yapılmış mezarların yanında lahit tipi mezarlar vardır.


Leave A Reply