Termodinamik Nedir?

0

Büyük ve geniş bir bilim dalı olan Termodinamik ne demek? termodinamik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Termodinamik Nedir?

Advertisement

TERMODİNAMİK,(Yunanca: Thermos “ısı” ile dynamikos “iş”ten). Isı enerjisiyle kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik dalı.

Bu bilim dalı, tüm doğal olayları enerji alışverişi açısından inceler. Tüm kimyasal tepkimelerle enerji arasındaki ilişkiler termodinamiğin inceleme alanına girer. Termodinamik, kütle, hacim, renk, sıcaklık ısı iletkenliği gibi maddenin iç yapısıyla değil, makroskopik özellikleriyle ilgilenir. Dolayısıyla maddenin mikroskopik yapısı termodinamiğin ilgi alanı içinde değildir. Evrendeki çok sayıda olayın bugüne kadar gözlenmesi ya da deneyden geçirilmesi sonunda ulaşılan yasalar, çok güvenli kabul edilir. Çünkü bugüne kadar bu yasalara uymayan herhangi bir olaya rastlanmamıştır. Bu yüzden termodinamik yasalarına tam doğru olarak bakılır. Termodinamiğin üç temel yasası vardır.

Birinci yasa; evrendeki toplam enerji miktarının değişmeyeceğini, ancak başka bir enerjiye dönüşebileceğini vurgular. Bu yasa enerjinin korunumu yasası olarak da bilinir.

İkinci yasa; evrenin değişkenliği sürekli artar. Evrende kendiliğinden oluşacak olaylar, ancak düzensizliği arttıracak yönde gelişebilir.

Advertisement

Üçüncü yasa; ideal kristallerin mutlak 0°C sıcaklıktaki değişkenliği de sıfırdır. Bu yasaya göre, 0°C’taki bir ideal kristal, evrendeki en düzenli şeydir. Bu yasa, evrendeki düzensizlikleri derecelendirmeye yarayan bir temel yasadır.


Leave A Reply