Tesbih Namazı Kaç Rekattır? Nasıl Kılınır?

0

Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kılınır, hakkında bilgi.

Tesbih namazı

Advertisement

Teşbih namazı her rek’atinde yetmiş beş defa

Sübhanellahi ve’l-hamdu lillâhi velâ ilâhe illâllahu vallahu ekber

diye tekbir alınan 4 rek’atli bir namazdır.

Allâh rızası için nâfile namaz kılmaya niyet edilerek “Allâhu-Ekber” diye namaza başlanır. Sübhaneke’den sonra (15) kere “Sübhanellahi ve’l-hamdu lillâhi velâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” okunur. Eûzü Besmele söylenir. Fâtiha ve bir sûre okunup, tekrar (10) kere “Sübhanellahi ve’l-hamdu…” okunur. Arkasından rüku’a gidilir, üç kere “Sübhane rabbiye’l-azim”den sonra (10) kere “Sübhanellahi…” okunarak, rükû’dan “Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke’l-hamd” diyerek doğrulur, tekrar (10) defa “Sübhanellah’ı…” okunur. Secdeye varılıp üç defa “Sübhane rabbiye’l-a’lâ”dan sonra (10) kere “Sübhanellahi…” okunur. Secdeden “Allâhu Ekber” diye doğrulup (10) kere “Sübhanellahi” okunur, ikinci secdeye tekbir ile varılıp üç defa “Sübhane rabbiye’l-a’la”dan sonra (10) kere “Sübhanellahi…” okunur. Böylece 75 defa teşbih tekbiri alınarak teşbih namazının bir rek’atı kılınmış olur.

Advertisement

Sonra ikinci rek’ate kalkılır, Fatihâ’ya başlanmadan evvel (15) kere, Fâtiha ve sûreyi okuduktan sonra (10) kere “Sübhanellahi…” okunup, birinci rek’attaki gibi hareket edilerek ka’deye varılır. Tahiyyat ve Salevâtı Şerife okunur. Böylece teşbihlerin tamamı (150) etmiş olur. Selâm vermeden veya selâmdan sonra ayağa kalkılıp, üçüncü veya dördüncü rek’atlar da bu tarif üzerine kılınır ve teşbihlerin tamamı (300) eder. Bu namaz, her vakit kılına-bilir. Bir kimse hiç olmazsa ömründe bir defa bu namazı kılmalıdır. Sevabı pek çoktur.


Leave A Reply