Test Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Test ne anlama gelir? Test kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama
2. eğitim bilimi Doğru cevabın seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü
“O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir.” – H. Taner
3. biyoloji, fizik Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
4. tıp (***) Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması
1. denemek, ölçmek
2. sınamak, yoklamak
3. yemeği tatmak
Bir kadının gebe olup olmadığının belirlenmesi için yapılan işlem
Doğru ölçüm için yapılan uygulama veya işlem
Kadının gebe olup olmadığının anlaşılması için idrarının kurbağa karnına şırınga edilmesi yoluyla yapılan test
Bir kimsede tüberküloz bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla deri altına tüberkülin aşılama
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyetini ölçmek için hazırlanmış olan test


Leave A Reply