Tevfik Fikret Hakkında Kısa Bilgi – Hayatı Kişiliği Hakkında Kısaca

0
Advertisement

Büyük Türk yazarlarından olan Tevfik Fikret’in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret

Edebiyatımızda «Servet-i Fünun Topluluğu» olarak anılan belli bir sanat döneminin, sanat anlayışının en büyük şairidir. 1867’de İstanbul’da doğdu, ilk ve orta öğreniminin bir kısmını Aksaray semtindeki okullarda yaptıktan sonra Galatasaray Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Kısa bir süre memurluk yaptıktan sonra öğretmenlik hayatına atıldı. Ticaret okulunda, Galatasaray Lisesi’nde yıllarca öğretmenlik, müdürlük yaptı, ömrünün son yıllarını Robert Kolej öğretmenliğinde geçirdi. Ünlü «Servet-i Fünun» dergisini, «Tanin» gazetesini kuranlar arasındadır. 1915’te Rumelihisarı sırtlarında, Âşiyan (Yuva) adını verdiği evinde öldü. Mezarı bu evin avlusundadır. Âşiyan bugün bir edebiyat müzesidir.

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği

Tevfik Fikret Türk şiirine konu, biçim, yapı, düzen yönlerinden büyük yenilikler getirmiştir. Eserlerinde, kişisel duygular yerine, toplum sorunlarını ele alırdı. Yaşadığı zamanlarda ülkemiz Batı’dan çok geri, yoksul durumdaydı. Halkın özgürlüğü de son derece kısıtlıydı. Tevfik Fikret, özellikle sanat hayatının ikinci döneminde, bütün çalışmalarını bu alanlara yöneltti. Çalışkan, canlı, uygarlığa yönelik bir ulus olmamız için çaba harcadı. Onun sanatı, edebiyatı yalnız sanat için değil, daha çok, toplum için uygulayan bir anlayışı vardı. Bundan dolayı şiirleri genellikle bütünüyle eğitici, öğretici bir nitelik taşır.

Eserlerinin dil, anlatım yönü ağır, günümüz için eskimiş olmakla birlikte yapısı, nazım düzeni çok güçlüdür.

Advertisement

Tevfik Fikret manzumelerinin bir bölüğünü yalnız gençlere seslenerek, gençler için, onlara iyiyi, doğruyu, güzeli göstermek için yazmış, ayrıca çocuklar için de çok duru, açık bir dille, hece vezni ile manzumeler de meydana getirmiştir. Tevfik Fikret’in başlıca şiir kitapları şunlardır: Rübab-ı Şikeste (Kırık Saz); Halûk’un Defteri; Şermin. Bunlardan ikincisi gençler, üçüncüsü çocuklar için yazılmıştır.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?