Tevrat Hakkında Kısa Bilgi

0

Kutsal kitaplardan birisi olan ve Yahudi inancının temelini oluşturan Tevrat ile ilgili kısaca bilgi veren yazımız.

tevratMuseviliğin kutsal kitabıdır. Müslümanlar’la Hıristiyanlarca da kutsal olarak kabul edilir. Müslümanlık, kendisinden önceki iki dini de «Hak Dini» olarak tanıdığından, Tevrat’a da, İncil’e de saygı gösterir. Hıristiyanlık ise Tevrat’ı, İncil’in birinci kısmı sayar.

Advertisement

Tevrat, belli bir süre içinde belli kimseler tarafından söylenmiş, ya da düzenlenmiş değildir. Onun meydana gelişi, uzun, değişik zamanlar içinde olmuştur. Tevrat’ta dil, üslûp, anlatım yönlerinden hemen hiçbir birlik yoktur. Birçok fasıllar arasında çok değişik dil ve anlatım farkları görülür. Kitap 39 fasıldan ibarettir. “Mezamir” ile “Obdiya” da eklenerek 41 fasıl kabul edilir. Bu fasıllardan en önemlisi «Tekvin» (Yaratma)dır. Bu fasılda Dünya’nın Tanrı tarafından nasıl var edildiği, İbraniler’in meydana gelişleri, aralarından ilk peygamberlerin çıkışı, Mısır’da yerleşmeleri gibi olaylar anlatılır.

«Huruç» (Çıkış) faslı ise Hz. Musa’nın hayatını, peygamber oluşunu, İbranileri Mısır’dan çıkarışını, peygamber olarak ortaya koyduğu esasları anlatır; gerek Musevilik’te, gerek Hıristiyanlık’ta pek çok sözü edilen «Evamir-i Aşere» (On Emir) bu fasıldadır.

Asıl dili İbranice olan Tevrat’ın, Türkçe de dahil, dünyanın bütün medeni dillerine yapılmış çevirileri vardır.

Advertisement


Leave A Reply