Tevrat Nedir? Tevratın Özellikleri Nelerdir? Hangi Dinin Kitabıdır?

29

Tevrat nedir? Tevrat ne zaman ve niçin indirilmiştir? Tevrat kitabının özellikleri, Tevrat hakkında bilgi ve Tevrat hangi dinin kitabıdır?

tevrat

Kaynak : pixabay.com

Tevrat; Yahudilerin kutsal kitabıdır. Musa Peygamber‘e indirilmiştir. İbranicede bu kitaba, yasa ve şeriat anlamına gelen Tora denir. Latincede ise, beş kitaptan oluştuğu için Pentaleuchus adı verilir. Tevrat, Kuran‘da, Mekke’de inen ayetlerde anılır. Bu ayetlerde, Tevrat’ın insanlar için bir kurtuluş ve nur olduğu bildirilir. İbrahim ve Yakup peygamberlerden sonraki zamanlarda Beni İsrail için indirildiği dile getirilir. Ayrıca, bu kitapta, Allah’ın buyrukları aldığı anlatılır. Bu arada, Tevrat’ta, Hz. Muhammed‘in geleceği de müjdelendiği, hatta bundan dolayı, İsrailoğullarının bunu kabullenemedikleri için Tevrat’ın buyruklarıyla ibadet etmekten kaçındıkları anlatılır.

Ahd-i Atik olarak da adlandırılan Tevrat, Yahudiler tarafından kutsal sayılır. Tevrat’ı oluşturan bölümler: Tekvin, Çıkış, Levliler, Sayılar ve Tesniye’dir. Tekvin bölümünde, evrenin yaratılışı, Nuh Tufanı, İbrahim, İsmail, Yakup ve Yusuf peygamberlerle onların öyküleri anlatılır. Çıkış kitabında ise, Musa Peygamber‘in yaşamı ve Beni İsrail’in Mısır’dan çıkarılışı ele alınır. Levliler bölümünde de, tapınma ve temizlik kuralları, din adamları ve onların statüsü, görevleriyle birlikte, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkıp Kızıldeniz’i geçerek çöle geldikleri sıradaki yaşamları anlatılır.

Tevrat

Sayılar bölümünde ise, dinsel günler, nüfus belirlenmesi, dinsel kuralların değeri ve uyulacak ilkelerden söz edilir. Son bölüm olan Tesniye’de de, daha önce belirtilen kurallar yinelerek, İsrailoğullarının başından geçenler sıralanır. Musa Peygamber‘in yaşamı anlatıldıktan sonra, onun ölümü ve gömülmesi en son olarak işlenir. Tevrat, evrenin yaratılmasından Musa Peygamber dönemine kadar geçen olayların anlatıldığı bir kutsal kitaptır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, Tanrı’nın Musa Peygamber‘e gönderildiği biçimiyle korunmuş bir kitap değildir. Binlerce yıllık zamanı içinde, Tevrat’ın aslı kaybolmuş ve Yahudi din adamları tarafından İncil gibi, yeniden yazılmış, çeşitli düzeltilere uğramıştır.


Kaynak – 2

Museviliğin kutsal kitabıdır. Müslümanlar’la Hıristiyanlarca da kutsal olarak kabul edilir. Müslümanlık, kendisinden önceki iki dini de «Hak Dini» olarak tanıdığından, Tevrat’a da, İncil’e de saygı gösterir. Hıristiyanlık ise Tevrat’ı, İncil’in birinci kısmı sayar.

Tevrat, belli bir süre içinde belli kimseler tarafından söylenmiş, ya da düzenlenmiş değildir. Onun meydana gelişi, uzun, değişik zamanlar içinde olmuştur. Tevrat’ta dil, üslûp, anlatım yönlerinden hemen hiçbir birlik yoktur. Birçok fasıllar arasında çok değişik dil ve anlatım farkları görülür. Kitap 39 fasıldan ibarettir. “Mezamir” ile “Obdiya” da eklenerek 41 fasıl kabul edilir. Bu fasıllardan en önemlisi «Tekvin» (Yaratma)dır. Bu fasılda Dünya’nın Tanrı tarafından nasıl var edildiği, İbraniler’in meydana gelişleri, aralarından ilk peygamberlerin çıkışı, Mısır’da yerleşmeleri gibi olaylar anlatılır.

«Huruç» (Çıkış) faslı ise Hz. Musa’nın hayatını, peygamber oluşunu, İbranileri Mısır’dan çıkarışını, peygamber olarak ortaya koyduğu esasları anlatır; gerek Musevilik’te, gerek Hıristiyanlık’ta pek çok sözü edilen «Evamir-i Aşere» (On Emir) bu fasıldadır. Asıl dili İbranice olan Tevrat’ın, Türkçe de dahil, dünyanın bütün medeni dillerine yapılmış çevirileri vardır.


29 yorum

  1. Çoooook teşekkürler süper SİTE çok işime yaradı bütün ödevime bu siteden baktım 🙂 🙂 🙂

Leave A Reply