Thomas Ernest Hulme Kimdir?

0
Advertisement

Thomas Ernest Hulme kimdir ve ne yapmıştır? Thomas Ernest Hulme hayatı, biyografisi, eserleri ve şiirleri hakkında bilgi.

Thomas Ernest Hulme

Thomas Ernest Hulme; (d. 16 Eylül 1883, Endon, Staffordshire, İngiltere – ö. 28 Eylül 1917, Nieuport [bugün Belçika’da Nieuwpoort] yakınları), imgeciler olarak adlandırılan şairler grubunun kurucularından İngiliz şair, edebiyat eleştirmeni ve estetikçidir. Rönesans’tan beri egemen olan hümanist anlayışın sona ermekte olduğunu ileri sürmüş, 20. yüzyıl edebiyatı üzerinde büyük etkisi olmuştur. Romantiklerin iyimserliğine duyduğu nefret, insanı sınırlı ve anlamsız bulması, ilk günah öğretisini vurgulayan dinsel yaklaşımı, “katı ve kuru” bir şiir ve sanattan yana oluşuyla 1920’lerin birçok yazarında görülen düş kırıklığının habercisi olmuştur.

Ortaöğrenimini Newcastle-under-Lyme’da tamamladıktan sonra Cambridge’deki St. Johns College’a girdi. Kargaşa çıkarttığı için 1904’te okuldan atıldı. Bundan sonra çoğunlukla Londra’da yaşadı. Henri Bergson ve Albert Sorel’in yapıtlarını İngilizceye çevirdi. Ezra Pound ve F.S. Flint ile birlikte imgeci akımın doğuşunda önemli bir rol oynadı. Şiirlerinden beşi The New Age (Ocak 1912) dergisinde yayımlandı ve Pound’ un Ripostes (1912; Karşılıklar) adlı kitabının sonunda yeniden basıldı. I. Dünya Savaşı sırasında Bertrand Russel’ın pasifizmine karşı militarizmi savunan Hulme, 1914’te orduya katıldı ve cephede öldü.

Yaşadığı süre içinde çok az yapıtı yayımlandı. Arkadaşı Herbert Read’in bazı yazı ve denemelerini 1924’te Speculations (Kurgular) adlı bir kitapta toplayarak yayımlamasıyla birdenbire ün kazandı. Hulme’un öteki yapıtları, Read’in yayıma hazırladığı Notes on Language and Style (1929; Dil ve Üslup Üzerine Notlar) ve Sam Hynes’ın yayıma hazırladığı Further Speculations’tır (1955; Yeni Kurgular). Döneminin birçok önemli yazarı, Hulme’u büyük bir düşünür olarak kabul etmiştir. A.R. Jones’un The Life and Opinion of T.E. Hulme (1960; T.E. Hulme’un Yaşamı ve Görüşleri) adlı yapıtı, yorum ve değerlendirmelere de yer veren bir yaşam öyküsüdür.

Advertisement

Leave A Reply