Thomas Stearns Eliot Hayatı

0

Thomas Stearns Eliot Kimdir? Thomas Stearns Eliot hayatı, biyografisi, eserleri ile ilgili bilgi.

Thomas Stearns Eliot; ABD kökenli İngiliz şair ve yazarıdır; imzasını T. S. Eliot biçiminde kullandı (Missouri (SaintLouis 1888-Londra 1965).

Advertisement

Harvard’ı bitirdikten sonra Almanya’ da, Fransa’da Sorbonne’da, İngiltere/ Oxford’da okudu. 1915’te Londra’ya yerleşti; önce öğretmen, sonra banka memuru olarak geçimini sağlamak zorunda kaldı. 1917’de İmajist Şairler’in yayın organı olan The Egoist dergisinin yazı işleri müdürü yardımcısı oldu ve Fransız simgecilerinin etkisinde kalarak yazdığı ilk şirleri aynı yıl Prufrock and Other Observations (Prufrock ve Öteki Gözlemler) adı altında yayımlandı. Daha sonra, toplu denemelerini içeren kitabı The Sacred Wo-od (Kutsal Orman) 1920 ile bir süre düzyazıya yöneldiyse de, Çorak Ülke (The Waste Land) 1922 adlı en ünlü eseri onun Dryden klasikçiliğini benimsemiş bir şair olarak Elizabeth döneminin lirik üslubuna kesin dönüş yaptığını açık seçik duyurdu. Aynı yıl yayımını 17 yıl sürdüren edebiyat ve düşün dergisi The Criteion’u kurdu (1922-1939); burada Andrew Marvell (1922), Dante (1929), The Use of Poetry and the Use of Criticim (Şiirin Yazarı ve Eleştirinin Yazarı) 1933, Elizabethan Essays (Elizabeth Döneminin Denemeleri) 1934, Essays Ancient and Modern (Antik ve Modern Denemeler) 1936, The İdea of a Christian Society (Bir Hıristiyan Toplumu Düşücesi) 1939 gibi çok sayıda etkileyici edebiyat eleştirisi yazdı. Bu arada, Ash Wednesday (Küllü Çarşamba) 1930, başeseri sayılan Four Quartets (Dört Dörtlük) 1935, Katolikliği benimseyip İngiliz uyrukluğuna geçtikten sonra (1927), yayımlanan en önemli şiir çalışmalarıdır. Öte yandan, Canterbury Festivali için yazdığı manzum tragedyası Murder in the Cathedral (Katedralde Cinayet) 1935 ile çarpıcı bir oyun yazarı olarak da ünlendi. Ancak, manzum dramı The Family Reunion (Aile Toplantısı) 1939 ve The Cocktail Party (Kokteyl Parti) 1950, The Confidentaial Clerc (Sır Kâtibi) 1954, The Elder Statesman (Yaşlı Devlet Adamı) 1959 adlı manzum güldürüleri aynı başarı çizgisine ulaşamadı. 1948 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıktan sonra yazdığı başlıca eserleri: Poetry and Dramo (Şiir ve Tiyatro) 1951, On Poetry and Poets (Şiir ve Şairler Üzerine) 1957.


Leave A Reply