Ticaret, Kar Zarar ve Alışveriş İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

0

Adamın İyisi Alışverişte Belli Olur atasözünün açıklaması. Adamın İyisi Alışverişte Belli Olur anlamı, hakkında bilgi, kompozisyon.

ticaret atasozleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ticaret, Kar Zarar ve Alışveriş İle İlgili Atasözleri

 • kâr eden ar etmez
  birinin sıkılmayı bir yana bırakarak yalnız çıkarına baktığı anlatılırken söylenen bir söz.
 • kâr, zararın kardeşidir (ortağıdır)
  ticarette sadece kâr etmek düşünülmez, zarar da edilebilir.
 • tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırır
  1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
 • çoğu zarar, azı karar
  hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır.
 • rençber kırk yılda, tüccar kırk günde
  rençberin ancak kırk yılda kazanabileceği parayı, tüccar kırk günde kazanır.
 • akraba ile ye, iç alışveriş etme
  alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir, bu nedenle de dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar.
 • dostluk başka, alışveriş başka
  iki kişi arasındaki dostluk, alışverişte birinin ötekine özverili davranmasını gerektirmez.
 • dostluk kantarla, alışveriş (hesap) miskalle
  iş ilişkilerine dostluk karıştırılmamalıdır.
Kısa Günün Karı Az Olur:

ANAFİKİR : Elde edilen kazanç çalışılan süreye bağlıdır.

Advertisement

Bir kazanç elde etmek için, kişinin çalışması, bir emek harcaması gerekir. Harcanan her emeğin belirli bir karşılığı vardır. Bir iş için çok emek, çok zaman harcayan kişinin kazancı ile, az emek ve az zaman harcayan kişinin kazancının aynı olması düşünülemez. Bunu bilen bir kişinin elde etmek istediği kazanca göre emek ve zaman harcaması gerekir. Elde edeceği kazanç için gerekli çabayı harcamayanların, çök şey beklemeleri anlamsızdır.

Korkak Bezirgan Ne Kar Eder Ne Ziyan:

ANAFİKİR : Ticarette korkaklık kişiye bir şey kazandırmaz.

Ticaret kâr amacıyla yapılan, ancak bazı hallerde zarar getirebilen bir uğraşıdır. Ticaret, kişinin mal varlığını artırmak için yaptığı alım-satımdır. Bu iş yapılırken, kişi bazı riskleri baştan kabullenmelidir. Cesur olmalıdır. Başkasının göze alamadığını yerine göre göze alacak. Zarara uğrayabilirim anlayışla hareket edecek olursa, bir zararı olmaz ama kâr da edemez. Her nimetin bir külfeti olduğunu kabul edip, kâr etmek için ne yapması gerekiyorsa yapacak.

Zararın Neresinden Dönülse Kardır:

ANAFİKİR : Zararlı bir işten erken vazgeçmek, doğacak zararı azaltır.

Advertisement

Kişi bir işe girişmeden, ne kadar üzerinde düşünmüş, olumsuzluklarını gidermiş olsa da, elde olmayan nedenlerden beklemediği durumlar ortaya çıkabilir. Her iş mutlaka bir emek, maddî bir güç harcamayı gerektirir. Giriştiğimiz işin beklediğimiz sonucu vermeyeceğini anlayınca hemen geri dönmesini, işimizi olduğu yerde bırakmasını bilmeliyiz. Böyle yaparsak daha fazla zarar etmekten kendimizi alıkoymuş oluruz. Ancak kimilerinin giriştikleri işler, gittikleri yollar zararı bilinmesine rağmen kişiler için bir onur meselesi yapılır, başkalarına karşı utanmamak için, bile bile sürdürülür. Böyle bir yaklaşım hiç doğru değildir. Çünkü gelecek zararı çekecek kişinin kendisidir, başkaları değil.

Çoğu Zarar Azı Karar:

ANAFİKİR : Hiçbir şeyde aşırılığa gidilmemeli, ölçüsünde kalınmalıdır.

İnsanlardaki ihtirasın çoğu zaman büyük zararı görülür. Akıllı kişiler neyi, niçin ve ne kadar istiyeceklerini bilir, bu istediklerine utaşmak için zamanı iyi kullanarak çalışırlar. İnsanın, sağlığı ve herkesin saygısını kazanarak insanca yaşaması, her şeyden önemlidir. Aşın yemek insan bünyesini yorup organlarının hastalanmasına yol açtığı gibi, aşırı mâl mülk de beraberinde birçok sorun getireceği ve dolayısıyla ruhsal sarsıntılara yol açacağı için hiç yararlı değildir. Her şeyi ölçüsünde tutmak gerekir.

Cana Gelecek Zarar Mala Gelsin:

ANAFİKİR : Canı korumak için mal feda edilmelidir.

însan malı, canını rahat yaşatmak için kazanır. Bunun için birçok fedakârlıklarda bulunur ama daha sonra rahat eder. Ancak insan bazen ikisi arasında tercih yapmak zorunda kalır. Olaylar bunu gerektirir. Mal can için gerekli olmakla birlikte onu da kazanan yine candır. Böyle bir tercih yapmak durumu doğunca, canı kurtarmak için çekinmeden mal feda edilmelidir. Can sağlığı, malı her zaman kazanabilir. Fakat tek başına mal hiçbir işe yaramaz.

Adamın iyisi alışverişte belli olur

Advertisement
Adamın İyisi Alışverişte Belli Olur Ne Demektir?
Atasözünün Anafikri – Anlamı

Çıkar ilişkilerinde kişilerin gerçek yapısı ortaya çıkar.

Atasözünün Açıklaması

Çıkar ilişkisine girmediğimiz kişileri tam olarak tanıyamayız. Çünkü insanlar normal şartlarda gerçek kişiliklerini gizleyebilirler. Ancak çıkarlarıyla ilgili bir konu olunca, sakladıkları kişiliklerini sergilerler. Özellikle alışverişler, bunun için uygun ortamı oluşturur. Nedeni de yalan söyleme, hile yapma, sözünde durmama gibi temel ahlâk özelliklerinin ancak böyle bir çıkar ortamında görünmesidir.

İlişkilerin içine çıkarlar girince hiç beklemediğiniz kişilerden beklenmeyen davranışlar gelebilir. Paranın ilişkideki varlığı ahlak sahibi insanlarda olumsuz etkiler yapmazken, ahlakı zayıf insanları ele verir. Böylelikle alışveriş yada ticaret yaptığınız kimseler normal hayatlarındaki hallerinden daha farklı olabilirler. İnsanları tanımak için alışveriş yapmak, çıkarı söz konusu olunca nasıl davrandığını gözlemlemek iyi bir yol olabilir. Çıkarı söz konusu olmayan kimse zaten iyi görünecek, iyi davranacaktır.

Akıl Kişiye Sermayedir:

ANAFİKİR : Kullanabilen için akıl, paradan, puldan daha büyük servettir.

İnsanın her türlü varlığı, zamanla tükenmeye mahkumdur. Hele mal varlığı, arttırılması için gerekli önlemler alınmazsa, umulandan önce tükenir gider. Oysa aklı sayesinde elindekileri değerlendirmesini bilen kişiler, hem ellerindeki mal varlığını korumasını bilir, hem de onu arttırmak için gereğini yapar. Akıllı kişiler malları olmasa bile akıllarını kullanarak en büyük varlığa ulaşabilirler. Akıllılık yaratılıştan gelir. Onu yeterince kullanmak ise imkânlara bağlıdır.

Deyimler

 • hem ziyaret hem ticaret
  ‘biriyle görüşmeye giden kimsenin, bu gidişten yararlanarak başka bir işi de yapması durumunda söylenen bir söz’ anlamında kullanılan bir söz.
 • kâr bırakmak
  kazanç getirmek.
 • kâr getirmek
  bir şey para kazandırmak.
 • kâr koymak
  bir şeyin maliyet fiyatı üzerine kâr payını katmak, kazanç koymak.
 • zarar çekmek
  zarara uğramak.
 • zarar gelmek
  kötülük gelmek: ‘Bizden hiç kimseye zarar gelmez.’ -Ö. Seyfettin.
 • zarar görmek
  kötü sonuca uğramak: ‘Usulleri, kaideleri bozanların zarar görecekleri muhakkaktı.’ -Ö. Seyfettin.
 • zarar vermek
  1) kötülük etmek: ‘Bu davaya zarar verecek ihtiyarları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.’ -F. R. Atay. 2) birinin parasal kayba uğramasına sebep olmak.
 • zarara sokmak
  zarar vermek.
 • zarara uğramak
  1) kötü bir durumla karşılaşmak; 2) parasal kayba uğramak.
 • zararda olmak
  1) alışverişte kâr elde edememek; 2) kötü duruma düşmek.
 • zararı dokunmak
  kötülüğe uğratmak.
 • dostlar alışverişte görsün (diye)
  ‘gösteriş olsun, iş görüyor densin (diye)’ anlamında kullanılan bir söz.


Leave A Reply