Tiefland Operası Konusu Özeti Karakterler Hakkında Bilgi, Eugen d’Albert

0
Advertisement

Tiefland Operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Tiefland Operasının konusu, özeti, karakterleri hakkında bilgi.

TİEFLAND

Bir prolog ve iki perdeden kurulu operadır.
Metin: Rudolf Lothar.
Bestecisi: Eugen d’Albert
İlk oynanış: 1903 Prag.
Türkiye de ilk oynanış: 1951 Ankara.

Başlıca kişiler:

Nando (Tenor), Pedro (Tenor), Sebastiano (Baritan), Martha (Soprano), Nuri (Soprano).

Konunun geçtiği çağ ve yer: 19’uncu yüzyılda İspanya’da Catalonia.

Konusu:

Catalonia dağlarında sabah olmakta, çoban Pedro arkadaşı Nando’ya o gece gördüğü düşü anlatmaktadır; Meryem Ana ona sapana taş koyup atmasını, taşın düştüğü yerde eşini bulacağını haber vermiştir. Pedro uygular bu öğüdü. Taşın düştüğü yerden kızgın bir ses yükselir; sürülerin sahibi, köy ağası Sebastiano’nundur bu ses. Adam yanında köyün ihtiyarı Tommaso ve güzel Martha olduğu halde yaklaşır, Pedro’ya garip bir öneride bulunur; Martha ile evlenecek, üstelik bir değirmen sahibi olacaktır. Çoban olayı bir mucize olarak yorumlayıp dağlara veda eder. Düğün günü işin iç yüzünü bilen köy halkı zavallı Pedro ile alaya koyulur. Martha’ya yaklaşan Sebastiano o gece gene kendisini görmeye geleceğini söyler, ışıkla işaret verecektir.

Advertisement

Akşam olmuş, yeni evliler yalnız kalmıştır. Aslında duygulu, iyi kalpli bir dağ adamı olan Pedro kendinden bahseder. Geçen yıl bir kurdun saldırısından kurtardığı efendisi Sebastiano’nun armağanı olan kanlı bir paradan gayrı varlığı yoktur. Sebastiano işaret verir, Martha gitmeyecektir; Pedro’ya ısınmış, içtenliğinden hoşlanmıştır. Çobanla Martha arasında aşk doğmuş, dağlara kaçmaya karar vermişlerdir.

Sebastiano girer; çok neşelidir. Zengin bir adamın kızıyla evlenecek, zavallı bir çobana verdiği Martha’yı eli altında tutacaktır. Kıza dans etmesini emreder. Durum Pedro’yu sarsmış, odasına girmiştir. Tommaso görünür; Sebastiano’nun evleneceği kızın babasına gitmiş, onun ahlâk dışı planını anlatmıştır. Sebastiano hırsla Martha’nın üzerine atılır, odadan fırlayan Pedro efendisiyle dövüşmeye koyulur, cansız yere serer. Sonuç köylüleri sevindirmiştir. Çoban, karısını çukur bölgeden kurtarıp dağlara götürmektedir.

Konu, İspanyol yazarı Angel Guimera’nın «Terra Baixa – Çukur Toprak» adlı oyunundan alınmış, opera, bestecinin uzun çabasıyla doğabilmiştir. İlk oynanışında başarı sağlayan «Tiefland» yıllarca eleştirilmiş, buna karşılık tatlı, lirik ve dramatik yapıya ustaca oturtulan müziği nedeniyle yıpratılamamıştır.

Tanınmış bölümler:

«Ön Müziği», «Kurt Öyküsü» (Pedro), «Die Sterne gingen zur Ruh» (Nuri), «Hüll in die Mantille dich fester ein» (Sebastiano).


Leave A Reply