Tilki İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Tilki Geçen

0

İçinde tilki kelimesi geçen, tilki hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları. Tilki İle İlgili Atasözleri deyimlerin açıklamaları

Tilki İle İlgili Atasözleri – Deyimler

Advertisement

Tilki İle İlgili Atasözleri – Deyimler

ATASÖZLERİ

 • ***ayyar tilki art ayağından tutulur
  işini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir.
 • ***gammaz olmasa tilki pazarda gezer
  yasal olmayan yollardan gizlice çıkar sağlayan kişi, yakayı ele vereceğinden korkmasa bütün bu işleri açıktan yapar.
 • ***kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır (tilkicik var) baş keser
  öylesine sinsi ve kurnaz kimseler vardır ki adı zalime, haine ve kötüye çıkmış kimselerden daha tehlikelidirler.
 • ***kurtla ortak olan tilkinin hissesi, ya tırnaktır ya bağırsak
  ortağı güçlü ve hileci olan kimse ortağının kendisine vereceği işe yaramaz paya razı olmak zorundadır
 • ***tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
  bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.
 • ***tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır
  bir kişi ne kadar farklı yerlerde yaşarsa yaşasın, ne kadar farklı işlerle uğraşırsa uğraşsın, bağlı bulunduğu çevreye veya işe dönmek zorunda kalır.
 • ***tilkiye tavuk kebabı yer misin? demişler, adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş
  bir kimseye çok özlediği hâlde elde edemediği bir şeyi ister misin? diye sorulmaz.
 • ***yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)
  1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur; 2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler.
 • ***yürük tazıyı tilki sevmez
  kurnaz, akıllıyla boy ölçüşemez.
Tilkinin Dönüp Dolaşacağı Yer Kürkçü Dükkanıdır:

ANAFİKİR : Kişi çevresinden ne denli ayrı kalsa da sonunda yine ona döner. İnsanın çevresinin, yaşamında büyük bir yeri vardır. Orada doğmuş, çocukluğu orada geçmiş, yaşama orada atılmıştır. İnsanları, havası, suyu başka yerdekinden farklı gelir. Çevre bütün özellikleriyle kişinin bir alışkanlığı haline gelir. Zaman zaman kişi yakın çevresinden, işinden usanır başka bir yere gitmeyi düşünür. Yalan çevresinden ayrı kaldığı süre uzadıkça, kendi çevresini aramaya, özlemeye başlar. Ne kadar dirense de sonunda kendi çevresine dönmekten kendini alıkoyamaz.

DEYİMLER

 • *** tilkiyi yüzüp kuyruğuna gelmek
  Bir işin sonunu getirmeye az kalmak
 • ***tilki uykusuna yatmak
  uyuyormuş gibi yaparak fırsat kollamak.
 • ***tilki uykusuna vermek
  uyuyormuş gibi yaparak fırsat kollamak:
 • ***tilki gibi
  kurnaz (kimse).
“Tilkiyi Yüzüp Kuyruğuna Gelmek Anlamı”

Bir işin sonunu getirmeye az kalmak

Tilkiyi Yüzüp Kuyruğuna Gelmek Deyiminin Hikayesi

iki arkadaş bir kış günü ava çıkmışlar. Gün boyunca karın soğuğunda o dağ senin bu tepe benim deyip, dolaşmışlar.

Advertisement

Gün akşama doğru kayarken avladıkları tilkinin derisini yüzmeye başlamışlar.

Adam tilkiyi yüzerken diğer arkadaşı güneşin batmak üzere olduğunu fark etmiş ve: — Artık yola koyulalım, demiş. Baksana akşam oluyor.

Diğeri: — Biraz daha bekle. Görmüyor musun, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, demiş.

Tilkiyi yüzene kadar akşam karanlığı bastırmış. Kan kokusunu alan kurtlar da kısa sürede adamlara yaklaşmış. Öyle ki artık kurtların seslerini çok yakından duyuyorlarmış.

İşin ciddiyetini anlayan avcılar, bakmışlar kurtlar geliyor. Tilkiyi bırakıp canlarının derdine düşmüşler. Avladıkları hayvanları orada bırakıp, canlarını zor kurtarmışlar.

Advertisement

Bu deyim, bir işin sonuna gelmek, onu bitirmek üzere olmak, anlamlarına gelmektedir.

Tilkiyi Yüzüp Kuyruğuna Gelmek İle İlgili Cümleler
 • *** Sınava o kadar çalıştın, tilkiyi yüzüp kuyruğuna geldin, az daha sabret.
 • *** Bu işte tilkiyi yüzüp kuyruğuna geldin, şimdi vazgeçemezsin.
 • *** Bazen insan tilkiyi yüzüp kuyruğuna gelir ama devam etmek için kendinde güç bulamaz.


Leave A Reply