Tin Suresi Hakkında Bilgi

0

Tin Suresi nedir? Tin Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Tin suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Tin suresi

Advertisement

Tin Suresi Hakkında Bilgi

Tin Suresi; Kuran-ı Kerim’in 95. sûresidir. 8 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir.

Arapça tin sözcüğü “incir” anlamını taşır. Birinci ayet: “And olsun incine ve zeytine” biçiminde başladığından sûre bu adla bilinir. Sûrenin öteki ayetleri şöyledir: “And olsun Sina Dağı’na, bu güvenli Mekke Kenti’ne and olsun ki, insanı ve güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağının aşağısı kıldık. Fakat iman edip iyi işler yapanlar için tükenmez karşılıklar vardır. Ey inkâr eden. Bu kadar açık delillerden sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir. Allah, hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir?” Kısa bir sûre olduğundan namazlarda sık sık okunur.

Surede bazı varlıklar üzerine yemin edilerek insanın en güzel şekilde yaratıldığından, iman edip yapanlara mükafat verileceğinden, Allah’ın hüküm verenlerin en iyisi olduğundan bahseder.

Tin Suresi Anlamı

1- İncir’e ve zeytin’e,

Advertisement
Tefsir bilginleri âyette geçen “Tîn” ve “Zeytûn” kelimelerinin, incir ve zeytin manalarına cins isim olabileceği gibi, iki kutsal mekânın özel adı da olabileceğini söylemişlerdir.

2- Sina dağına

3- Ve bu güvenli beldeye andolsun ki,

4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

6- Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

7- O halde sana dini ne yalanlatır?

Advertisement

8- Allah, hakimlerin hakimi değil mi?


Leave A Reply