Tiryaki Hasan Paşa Kimdir (Kısaca)

0

Tiryaki Hasan Paşa Kimdir? Tiryaki Hasan Paşa hayatı, biyografisi, kahramanlıkları, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Tiryaki Hasan Paşa Kimdir (Kısaca)

Tiryaki Hasan PaşaTiryaki Hasan Paşa; Osmanlı askeri, Kanije savunması kahramanıdır (?-Budin 1611). 1574’te de Sultan III. Murat‘ın rikap hizmetine getirildi. Sigetvar sancakbeyi olarak saraydan taşraya çıktı, 20 yıl kadar burada kaldı. 1594’te Bosna, hemen arkasından da Kanije beylerbeyliğine getirildi, 1597’ de yeniden Bosna’ya atandı. Avusturyalılarla yaptığı bir savaşta yaralandı.

Advertisement

1599’da Kanije Kalesi’nin muhafızlığına getirildi. Kaleyi sağlamlaştırdı ve içine 400 kadar muhafız yerleştirdi. Bir saldırıya hazırlanırken, Avusturya İmparatoru Ferdinand, 50 bin kişilik ordusuyla kaleyi kuşattı. Çok kar yağışı nedeniyle yolların kapanması, düşmanın ikmal ve yiyecek yardımı almasını engellediğinden, Tiryaki Hasan Paşa, zor durumda kalan Avusturyalılar üzerine arka arkaya saldırılara girişti. Düşman ağır bir yenilgiye uğradı. Tüm ağırlıkları ve kralın büyük çadırıyla hazinesi Osmanlıların eline geçti.

Bundan sonra Tiryaki Hasan Paşa, Bosna, 1602’de de Budin, bir yıl sonra Rumeli beylerbeyi oldu. Kuyucu Murat Paşa ile Anadolu’da Celalilerin peşine düştü. 1608’de yeniden Budin valisi oldu ve orada öldü.


Leave A Reply