Tiryaki Hasan Paşa Kimdir?

1

Tiryaki Hasan Paşa’nın hayatı, biyografisi, kahramanlıkları, dönemi ile ilgili bilgiler. Tiryaki Hasan Paşa Kimdir ve ne yapmıştır?

Tiryaki Hasan Paşa

Advertisement

Tiryaki Hasan Paşa Kimdir?

Kanije Kalesi ile büyük bir ün kazanmış, tanınmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Kimin oğlu olduğu, nerede ve ne zaman doğduğu hakkında bilgi yoktur. Aşırı ölçüde afyon düşkünü bulunduğu için «Tiryaki» diye anılmıştır. Enderun denilen saray Hasan Paşa okulundan yetişmiş, uzun süre saray çevresinde hizmet gördükten sonra dış görevlere geçmiştir.

Zigetvar Beylerbeyliğinde 20 yıl kadar bulunan Tiryaki Hasan Paşa, cesareti, zekası, olaylara çabucak uyup bunlardan faydalanma yollarını bir anda kestirmesiyle tanınmıştı. 1594’te Bosna Beylerbeyliğine, buradan Kanije Kalesi komutanlığına gönderildi.

Kanije Kalesi

Tiryaki Hasan Paşa, 9 Eylül 1601’de başlayan savaşta kaleyi, başta Almanlar olmak üzere, 100.000 kişilik bir Avrupa ordusuna karşı büyük bir azim ve cesaretle korudu. III. Mehmet, Hasan Paşa’nın bu kahramanlığını, kendisine pek çok hediyeler yollamak, onu vezirliğe yükseltmekle karşıladı.

Tiryaki Hasan Paşa, bundan sonra, sırası ile, üçüncü defa, Bosna’ya, oradan Budin Valiliğine gönderildi. Sonra Rumeli Valisi oldu. O sırada Celâli eşkıyasından Canbolat’la oğlu baş kaldırmışlardı. Hasan Paşa bu ayaklanmaları bastırmak için kurulan orduya başkomutan tayin edildi. Bu ayaklanmaları da bastırdıktan sonra yeniden 1608’de Budin Valiliğine döndü, orada öldü.

Advertisement

Kanije’de bulunan arkadaşlarından Faizi Çelebi «Hasenât-ı Hasan» adındaki küçük kitabında Hasan Paşa’nın Kanije savaşlarını uzun uzun anlatmıştır. Ayrıca, büyük vatan şairi Namık Kemal‘in de bu konuda coşkun bir eseri vardır.


1 Yorum

  1. allah türk miletini kıyamete kadar azizkılsın allah tiryaki hasan paşagibi nice askerler versin ruhları şadolsun

Leave A Reply