Tiyatro Haftası İle İlgili Yazı

0

Her yıl 27 Mart günü kutlanan Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri ile ilgili yazının yer aldığı sayfamız. Tiyatro türleri ve güzel sözler.

Tiyatro Haftası İle İlgili Yazı

Tiyatro Haftası İle İlgili Yazı

Bir eserin sahnede canlandırılmasına tiyatro denir, insanların eğitiminde de etkili olmuş en eski gösteri sanatıdır.

Tiyatro, eski dinsel törenlerden esinlenilerek ortaya çıkmış bir sanat olarak tanımlanabilir.

UNESCO’ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 27 Mart gününü “Dünya Tiyatrolar Günü” olarak kutlama kararı almıştır. Tiyatronun toplumun eğitimindeki yerini anlatmak, tiyatro sevgisini yaymak amacı ile bu karar alınmıştır. Bu karar 1962 yılından beri uygulanmaktadır.

27 Mart günü tüm tiyatrolar ücretsiz olarak gösterilir. O gün bir bildiri ile tiyatro sahnesi açılır. Ücretsiz olarak oynatılması insanların tiyatroya gitmelerine olanak sağlar. Böylece tiyatro sevgisi ve tiyatroya gitme alışkanlığı kazandırılmış olur.

Türk tiyatrosu öncelikle taklide dayanan Karagöz, meddah, orta oyunu gibi geleneksel tiyatro türleriyle başlamıştır.

Batı’lı anlamda ilk tiyatro Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk tiyatrosunda önemli gelişmeler olmuştur.

Kadın oyuncular ilk kez bu dönemde sahneye çıkmış. Devlet eliyle yeni tiyatrolar açılmış. Devlet Tiyatrolar Gene! Müdürlüğü değişik illerimizde örgütlenmiş nitelikli yabancı ve yerli yazarların eserlerini sahneye koymuştur.

Devlet, tiyatrolarına oyuncu yetiştirmek amacı ile okullar açmıştır. Burada binlerce öğrenci yetiştirilmiştir. Oyun yazarlığı da Cumhuriyet’in ilanından sonra büyük gelişme içerisine girmiştir.

Özel tiyatrolar açılmış ve bu tiyatrolar desteklenerek, halkın eğitimine katkı sağlama çabasındadırlar.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen tiyatrolar televizyondan olumsuz etkilenmişlerdir.

TİYATRO TÜRLERİ

1. Trajedi: Acıklı olayların sahnelendiği tiyatro türüdür. Asillere hitap ettiği için öldürme ve yaralama gibi sahneler gösterilmez.

2. Komedi: İnsanların ve olayların gülünç yanlarını ele alan tiyatro türüdür.

3. Dram: Yaşamı bütün yönleriyle ele alan; yani hem acıklı, hem gülünç hem de korkunç olaylara yer veren tiyatro türüdür.

ÖZLÜ SÖZLER

Hastane gövdelerin, tiyatro ruhların şifa kaynağıdır. (Muhsin ERTUĞRUL)

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. İnsanı eğitir geliştirir, dünyasının sınıflarını genişletir. (Sabahattin Kudret AKSAL)

Tiyatrosu olman bir ülkede; kötülükler, çirkinlikler, hatalar sürüp gitmez. (Hazlitt) Tiyatronun, öteki sanatlardan üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip arılaştırılmasıdır. (Recaizade EKREM)


Leave A Reply