Tiyatronun Nedir? Tiyatroların Önemi ve Özellikleri İle İlgili Yazı

0
Advertisement

Tiyatro nedir? Tiyatronun önemi nedir? Yararları nelerdir? Tiyatro ve özellikleri hakkında yazı, bilgilendirme.

Tiyatro

Kaynak: pixabay.com

Tiyatro, yaşam boyunca gelmiş, geçmiş yada geçebilecek olayları belirli yerlerde ve oyuncularla, seyirciler önünde canlandırma sanatıdır.

Tiyatronun geçmişi çok eskidir, ilkel insanla başlar. İlkel insan, kuşları, balıkları, kaçan hayvanları avlamış; meyveleri, yaprakları, çiçekleri toplamış; evler kurmuş; suyu geçmek için sallar yapmıştır. Böylece doğaya karşı üstünlük sağlamıştır, yaptığı işin farkındadır. Bu üstünlüğü de çeşitli seslerle ve danslarla değerlendirmiştir. Söz gelimi, av hayvanlarını çoğaltmak, avın iyi gitmesini sağlamak için, danslar, taklitler yapmışlardır. İnsanın doğayla olan ilişkisinde maskeler, büyüler ve büyücüler ortaya çıkmıştır. İlkel tiyatro böyle başlamıştır.

Öte yandan, insan eğlenmek, dinlenmek, zaman geçirmek için de oyunlar bulmuş, güncel olayları ve sorunları dile getirmiş, bunun sonunda da oyuncular belirmiş, oyuncularla seyirciler arasında ilişkiler doğmuştur.

Zamanla tiyatroda da gelişmeler ve değişmeler ortaya çıkmıştır. Tiyatro bir okuldur. Bir yandan toplumu eğlendirir, dinlendirir, bir yandan da eğitir. Tiyatronun kapısından girerken eğitim başlar. Tiyatro göze, kulağa ve ruhumuza seslenir, ruhumuzu iyileştirir, karamsarlıktan kurtarır, bize bir şeyler öğretir. Söz gelimi tiyatroya gelen insanlar sevmeyi, oturup, kalkmayı, dinlenmeyi, düşünüp yorumlar yapmayı, kurallara uymayı öğrenirler. Tiyatro, topluca yaşayan insanların, yine topluca katıldıkları bir anlatım aracıdır.

Tiyatro’yu okul tiyatrosu, şehir tiyatrosu ve devlet tiyatrosu gibi çeşitlere ayrılır. Bunlarda okul tiyatrosunun eğitici ve yetiştirici yararı vardır. Örneğin, toplu yaşama ve dayanışmayı, konuşmayı, düşünebilmeyi öğretir; güzellik duygusunu geliştirir, özenli olmayı, sorunlar üzerine ve sanata eğilmeyi sağlar. İnsanı çok yakından tanıtır, ortak kültür anlayışını sağlar. Çocuk tiyatroları ise, çocukların sokaklarda başıboş dolaşmasını önler, onların kafalarını, ruhunu geliştirir, gerçekleri öğretir, çocukların ruhunu disiplin altına alır.

Advertisement

Her kentte birden fazla tiyatro kurulmalıdır. Tiyatro bir kültür ölçüsüdür, tıpkı kütüphaneler gibi… Ne kadar çok ise, ne kadar sevilip izleniyorsa, kültürümüz de o kadar yüksek demektir.

Tiyatro, düşünceleri ve kanıları daha çok ortaya koyar, halka yeniden düşünme fırsatı verir. Tiyatro bir çeşit doktorluk ve hastane görevi yapar. Ahlak ve toplum sorunlarını inceler, sorunları çözücü ve iyileştirici yöntemler gösterir.

Tiyatrosu olmayan toplumlar, geleneklerini, kültürlerini, dillerini unuturlar; birbirlerini sevmezler, bunun sonunda huzursuzluk başlar, toplum çözülür, dağılır. Her yıl, 27 Martta “Dünya Tiyatrolar Günü” kutlanır. Bu gün, yayın ve iletişim araçlarıyla tiyatronun insan, toplum, millet ve insanlık için ne kadar değerli olduğu vurgulanır. Tiyatrolar parasız gösteri yaparlar, okullarda temsil kolları müsamere düzenler.


Leave A Reply