Tokio Hotel – Noise Çevirisi

0

Tokio Hotel Noise Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Tokio Hotel Noise şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Tokio Hotel – Noise Çevirisi

 • Come on
  Haydi
  There are days when you feel so small
  Kendini küçük hissettiğin günler vardır
  And you know you could be so tall
  Ve biliyorsun, daha uzun olabilirsin
 • You think you got no chance
  Başka bir şansının olmadığını sanıyorsun
  Look at the end, look what we do
  Sona bir bak, bak ki neler yaptık
  Here and now we need you
  Burada ve şimdi sana ihtiyacımız var
  Silence can destroy
  Sessizlik yok edebilir,
  Get up and raise your voice
 • uyan ve sesini çıkar
  Make some noise
  Biraz gürültü yap
  Here and now, noise
  Burada ve şimdi, Haykır
  To the world, noise
  Dünyaya haykır
  All the things you believe in, noise
 • İnandığın her şey için haykır
  Let them hear you, noise
  Bırak da seni duysunlar haykır
  Let them feel you, noise
  Bırak da seni hissetsinler, haykır
  Make them know
  That you can make noise, noise
  Haykırabildiğini onlara göster haykır
 • You are free, you are innocent
  Sen özgürsün, Sen masumsun
  You believe in a happy end
  Mutlu sonlara inanırsın
  Days turn into years
  Günler yıllar olur
  Now your here with your broken mind
  Şimdi buradasın, Yitik hatıralarınla
 • While your dreams are sleeping quiet
  Hayallerin sessizce uyurken
  Silence can destroy
  Sessizlik yok edebilir
  Get up and raise your voice
  Uyan ve sesini çıkar
  Make some noise
  Biraz gürültü yap
  Here and now, noise
  Burada ve şimdi, Haykır
  To the world, noise
 • Dünyaya haykır
  All the things you believe in, noise
  İnandığın her şey için haykır
  Let them hear you, noise
  Bırak da seni duysunlar haykır
  Let them feel you, noise
  Bırak da seni hissetsinler, haykır
  Make them know
 • That you can make noise, noise
  Haykırabildiğini onlara göster haykır
  Can you feel it? Can you feel it?
  Hissedebiliyor musun?, Hissedebiliyor musun?
  Can you feel it? Can you feel it?
  Hissedebiliyor musun?, Hissedebiliyor musun?
  Come on, come on
 • Haydi, Haydi
  As everything you’ve ever been
  Olduğun herşeyi
  Why don’t we share? Come take me there
  Neden paylaşmıyoruz ki, gel ve beni al buradan


Leave A Reply