Tokmak Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Tokmak ne anlama gelir? Tokmak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Ağaçtan yapılmış iri çekiç
“Hallaç geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hâlâ tokmak sallıyordu.” – S. F. Abasıyanık
2. Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça
3. Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmaya yarayan topuz
“Kapının tokmağını çevirdi, kapı kilitli değildi, açılıverdi.” – Ç. Altan
4. Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç
5. Davul vb. vurmalı çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç
“Alın tokmağı vurun davula, sabahın ilk saatlerinde sesi başka çıkar.” – H. Taner
tıkız etli
Kaya balığı
Etli, kalın bir biçimde
Kapıyı çalmakta kullanılan metal parça


Leave A Reply