Top ve Topçuluk Hakkında Bilgi

0

Top nedir, ne amaçla kullanılır? Topçuluğun tarihçesi, top ve topçuluk hakkında bilgi

topculukTop ve Topçuluk; Top, uzaklara gülle, şarapnel fırlatmak için kullanılan bir savaş silâhıdır. Çok eskiden beri orduların en büyük silâhı top olmuştur. İlk toplar dökme demirden yapılmış kalın borulardan ibaretti. Borunun içi delik yapılırdı. Uzağa atılacak gülle topun ağzına yerleştirilir, arkasına da yeteri kadar barut konurdu. Barut ateşlenince patlayarak yandığı için hacmi genişler, çıkan gazlar basınçla gülleyi topun ağzından fırlatırdı. Yıllarca bu çeşit toplar kullanılmıştır. Fâtih Sultan Mehmet‘in İstanbul’u almak için özel olarak döktürdüğü toplar o çağın en büyük toplarıydı.

Zamanla topların yapılmasında da büyük gelişmeler oldu. Topların içine tabancalarda olduğu gibi yivler yapılır. Merminin dibindeki bir çember bu yivler içinde dönerek ilerler. Böylece merminin, atıldığı doğrultuda büyük bir hızla fırlaması sağlanır.

Toplar çaplarıyla adlandırılırlar. Topun çapı arttıkça attığı merminin çapı da artacak, dolayısıyla mermi daha büyük olacaktır. Mermi büyüdükçe yıkıcı gücü de büyüyecektir. 1. Dünya Savaşı’nda 40 cm. kalınlığındaki çelik zırhları delecek güçte mermi atan toplar kullanılmıştır.

Top namlusundan fırlayan merminin aldığı yörüngeyi bilmek hedefi bulmak için çok gereklidir. Yörüngeyi bulmak için yüksek matematik kullanılarak birçok hesaplar yapılır.

Eskiden toplarla yalnız taş gülleler, maden gülleler atılırdı. Sonraları mermilerde patlayıcı cisimler kondu. Mermi düştüğü yerde çarpmadan doğan kuvvetin etkisiyle patlar. Bu mermilerin bir çeşidi de şarapneldir. Şarapnelde kurşun bilyeler vardır. Bunlar bir kutu içine konmuş, arkalarına da barut yerleştirilmiştir. Ayrıca, zaman ayarı yapmak için de bir donanım vardır. Mermi toptan atıldıktan sonra bu donanım çalışmaya başlar, istenen zaman geçince kendiliğinden barutu ateşler. Şarapnelin yan yüzeyleri parçalanır, bilyeler büyük hızla çevreye fırlar.


Leave A Reply