Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Toplam kalite yönetimi nedir, anlayışı nasıldır? Kalite nedir, kalite yönetimine geçişteki engeller nelerdir, hakkında bilgi.

Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Nedir? Hakkında Bilgi

Toplam kalite yönetimi anlayışı (1970’li yıllardan bugüne)

Dünyada, yetmişli yıllarda oluşmaya başlayan köklü teknolojik değişim (iki yönlülük), etkisini yalnızca iş dünyasında değil, kamu yönetiminde ve siyasal yasamda da göstermektedir. Bilimin, bilginin uygulama ürünü olan yeni teknolojinin ortaya çıkardığı yeni yönetim ilişkilerinin, yeni insan tipinin, siyasal yapılarca doğru algılanmamış olması kamu yönetim sistemlerinin durağanlığındandır.

Advertisement

Yönetim anlayışında gelişmelerin sonuçlarından biri de yaşamın her alanında geçerli olan, politik davranışın ötesinde, demokratikleşmenin hızlanması ve yaygınlaşmasıdır. Demokratikleşme, özellikle her türlü örgütleri mal ve/ veya hizmet üretiminde ya da kaliteyi üretmede katılım ve katkı temeline dayalı sürece dönüşmektedir. Bu değişim, bir ürünün hem dünya tüketicilerine yönelik olmasını hem de aynı ürünü üreten başka firmaların dünya pazarına girmeleri ile rekabetin dünya çapında (global, küresel) oluşmasını sağlamaktadır. 1970’li yıllara kadar, ne üretirsem satarım, diyen firmalar yok olurken, satabildiğim üretenler ayakta kalmıştır. Satabildiğim üretmek, müşterinin istediği mal ve/veya hizmeti üretmektir. Diğer bir anlatımla kaliteyi üreten ayakta kalmaktadır.

Toplam kalite yönetimi, birçok unsuruyla hiç de yeni olmayan bir yönetim anlayışı, bir strateji oluşturma, sürekli gelişme ile kurum ve kuruluşların vazgeçilmezliği, ayakta kalmak için uygulanan bir yönetim felsefesidir; sürekli geliştirmedir. Toplam kalite yönetimi, sürekli gelişmeye; stratejiyi, teknolojiyi, iletişimi, insan kaynaklarını ve diğer kaynaklar ile bunlara yön veren yönetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde kullanarak ulaşmayı öngörür. Bu bağlamda, demokrasi “insana dönüktür”, insanın insan olma hak ve özgürlüklerinin gerçekleştirilmelerine yönelik olan demokrasi anlayışı ile TKY nin de “insana dönük” anlayışı örtüşmektedir.

TKY ister özel, ister kamu kurulusu olsun, bir örgütün kuruluş nedeni olan insanın (vatandaşın/dış müşterinin) memnuniyetinin, ancak çalışanların (iç müşterilerin) memnuniyetiyle gerçekleştirilebileceğine inanan “insan odaklı” bir yönetim felsefesidir. Çağdaş (bugüne özgü) ya da moda (geçici) değildir. Çünkü, çağa özgü oluş ya da moda oluş geçicidir. TKY sürekli dış müşteriye, pazara, rakiplere bakarak kaliteyi sürekli değiştirirken, çalışanlarının beyinleri ve yürekleriyle de katılımlarını sağlaması ile kendini yenileyen organik bir örgüt sistemini yaratmaktadır. Zira, mekanik örgütlere göre organik örgütler, tıpkı canlılar gibi çevredeki değişimlere kar%ı sürekli olumlu yanıt vererek kendilerini sürekli yenilerler. Mükemmele ulaşmanın yolları ya da mükemmeli yaratma, sağlıklı yönetim uygulamaları ile gerçekleştirilebilir.

Advertisement

Kalite süreci, birbirine paralel, birbirine sarılmış iki soruya yönelir:

***”Doğru şeyleri mi yapıyoruz?”

***”Şeyleri doğru mu yapıyoruz?”

Kalite nedir?

***Verimlilik
***Maliyeti azaltmak
***Tedbir almaktır, stratejik düşünmek
***Esneklik
***Bir programa uymak
***İnsana yatırım
***Bitimsiz bir süreç
***Gelecek
***Çalışanlarca gösterilen saygı ve değerlerle müşterinin-vatandaşın memnuniyetini sağlamak,
***Bir yaşam felsefesidir ve bir yönetim tarzı,
***Rekabet gücünün yükseltilmesi,
***İsrafın önlenmesi,
***Kullanıma, beklentiye ve gereksinime uygunluktur.

Toplam kalite uygulamalarının temeli, üst yönetimin ve diğer orta ve alt yönetim kademelerinin hep birlikte anlayışına gerçekten inanmaları ve bunlarla ilgili faaliyetlerde aktif olmalarıdır. Bu bâğlamda, bir örgütte toplam kalite politikasının yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, üst yöneticiden hizmetliye tüm çalışanların isin içine sokulmasıyla mümkün olmaktadır. Zira bu örgütte toplam kalite yönetiminin uygulanabilmesi için, her şeyden önce, kaliteyi güvence altına alacak tüm faaliyetler sistematik biçimde planlanmalı ve bu uygulamada, başta üst yöneticiler ve en alt düzeydeki çalışanlar olmak üzere, kurulusun tüm çalışanları yer almalı ve toplam kalite yönetimini benimsemeli, kabullenmeli ve sahiplenmelidirler. Çünkü; örgütlerde toplam kalite yönetiminin başarısı, öncelikle çalışanların bunu benimsemesine ve yaşamasına bağlıdır.

Kalite yönetimine geçişte engeller

Herhangi bir kurumda yenilik faaliyetlerini uygulamaya başlamak, o güne kadar yerleşmiş alışkanlıkları yıkabilmek teoride olduğu kadar kolay değildir. Günlük dilimize yerleşmiş, yeniliği engelleyen birçok sözümüz var.

Advertisement

Bazılarını sıralayalım:

Yenilik Düşüncesi Nasıl Öldürülür?

***Böyle gelmiş, böyle gider.
***Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.
***Eski köye yeni adet çıkarma.
***Gülünç olma.
***Bize ne, bizim sorunumuz değil.
***Zaten elimizden geleni yapıyoruz. Dört kolumuz yok ya!
***Niye değiştirelim? İşler zaten yürüyor.
***Bu maaşa bu kadar iş çok bile.
***Para yok, eleman yok, başka kaynak yok.
***Olmasa da olur.
***Daha önce kimse denemiş mi?
***Bize göre değil.
***Yeni bir yönetime geçmeye hazır değiliz, her şey alt üst olacak, kargaşa başlayacak.
***Yöntemi anlamak zor.
***Pahalıya mal olur.
***Ona ayıracak vaktimiz yok.
***Yapmak imkansız.

İnsanlar genelde yeniliğin kendilerini nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyarlar, bu nedenie de yeniliğe tepki göstererek eskiyi korumaya çalışırlar.


Leave A Reply