Toplam Kalite Yönetimi Nedir? Kısaca

0

Toplam Kalite Yönetimi ne demektir, kısaca neden önemlidir? Toplam kalite yönetiminin amacı, önemi ve anlamı hakkında bilgi.

Advertisement

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Bir toplumun işleyiş mekanizmalarını sürekli geliştiren, iyileştiren ve vatandaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak hareket eden çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışı toplam kalite yönetimi olarak nitelendirilir.

Toplumsal yaşamda kaliteyi yükseltmenin, verimliliği arttırmanın ve sürekli yenilenmenin yolu “Toplam Kalite Yönetimi”nden geçmektedir.

♦Toplumda, toplam kalite anlayışında tüm vatandaşlarla işbirliği halinde hareket etmek çok önemlidir. Bunun için vatandaşlar çıkan sorunların çözülmesi için yönetime katılımları gerekmektedir. Toplam kalite anlayışının başarılı olabilmesi ancak katılımcılığı önemseyen, yeni gelişmelere açık olan demokratik yönetim anlayışı ile mümkündür. Bu yönetim anlayışı, insan odaklıdır. Çünkü kalitenin temel unsuru insandır ve her türlü kalitenin temelini kişisel kalitenin artması oluşturmaktadır.

♦Ulus olarak hedefimiz çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarak ülkemizi yüceltmektir. Kendi içimizde sorunlarımızı ayrılık ve çatışma nedeni yaparak bu hedefe ulaşamayız. “Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma” hedefine ulaşabilmek için her birey, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ulusça çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak da ancak kültür ve bilimle söz konusu olabilir. Kaliteli insanların çoğaldığı bir toplum da kaliteli toplum haline gelmiş olur.

Advertisement

♦Dünyadaki değişimin hızını yakalamak, çağa ayak uydurmak ve hatta çağı aşmak büyük bir çabayı gerektirmektedir. Bireysel kalite, toplumsal kaliteyi de beraberinde getirmektedir. Bireyler, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefi ile ilgili kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerinde kişisel gelişimlerini de sağlamış olurlar. Böylece kendi kalitelerini artırarak toplumun insan kalitesini de artırmış olurlar.

BALTAYI BİLEMEK

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam, sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor, ne de öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından bir kaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş, ikinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra kestikleri ağaçları saymaya başlamışlar. Sonuçta ikinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş:

“Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım, senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? ” ikinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş; “Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken, ben arada bir dinlenip baltamı bileyliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla, daha çok ağaç kestim.”

Baltayı bilemek, bireyin kendini geliştirmesi, zayıf olduğu alanlarda yeterli olmaya çalışması, bunun için gerekli çabayı göstermesidir.

Advertisement


Leave A Reply