Toplum İle İlgili Cümleler

0

Toplum ile ilgili cümleler. Toplum kelimesi içeren “Toplum” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Toplumsal Değişme

Advertisement

Toplum İle İlgili Cümleler

 1. *** Toplumun bu kadar yüksek gıda fiyatları ile yaşaması mümkün değildir.
 2. *** Philemon, Atina toplumunu yergili bir bakışla işleyen Yeni Komedya şairlerinden.
 3. *** Ayrıca köylülerin durumunu düzeltecek toplumsal yasalar çıkarılmasını sağladı.
 4. *** Böylece kişi doğuştan gelen psikolojik yapılanmasıyla toplum arasında bir uzlaşmaya varabilir ve toplumun beklentileriyle daha kolay uyum sağlar.
 5. *** Bu süreçte bir ayrılık yaşanacaksa da, topluma faydalı, eğitimli ve seviyeli olarak hareket edilmesi gerekmektedir.
 6. *** Bünyesinde burslu öğrencilere de yer vermesi bu eğitim kurumlarını toplum nezdinde daha saygın bir konuma getirir.
 7. *** Tipik bir Balobedu köyü, barınmak, çalışmak ve toplumsal etkinlikler için kullanılan 20-80 küçük yapıdan oluşur.
 8. *** Cava’da olduğu gibi, toplumsal tabaka farklılıklarını gösteren değişik konuşma biçimleri vardır.
 9. *** 1967’de akademik çalışma amacıyla gittiği Berlin’de Türk Toplumcular Ocağı’nı kurdu.
 10. *** Bu yaşamın geçici dünyalardan (samsara) yalnızca biri ve toplumsal sınıf ile kişisel özelliklerin daha önceki yaşamlardaki eylemlerin sonucu olduğu biçimindeki inanış hem phala, hem de karman’m temelini oluşturur.
 11. *** Toplumun nabzını tutmak politikacıların asli görevleri arasında yer almaktadır.
 12. *** Toplum içindeki davranışlarımıza ve sözlerimize dikkat etmeliyiz.
 13. *** Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür.
 14. *** Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktördür.
 15. *** Hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleri, tüm seviyelerdeki öğrencilerin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktadır.
 16. *** Toplumlar farklı ilgi ve yeteneklere sahip bireyleri içerir.
 17. *** Toplumda iyi bir yere gelebilmek için hem çok çalışmalı hem de doğru seçimler yapmalısın.
 18. *** Toplumda, çalışma, hem sosyal katılım, hem de gelir dağılımı ve ekonomik kazanç bakımından en önemli mekanizmadır.


Leave A Reply