Topluma ve İnsanlara Karşı Sorumluluklarımız Nelerdir?

2

Topluma, çevremizdeki insanlara ve insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımız nelerdir? Bu sorumlulukları yerine getirme konulu yazı, açıklamalar.

sorumluluk

Topluma ve İnsanlara Karşı Sorumluluklarımız

Her insanın kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumlulukları vardır. İnsan haklarına duyarlı ve demokratik bir toplum, barış içinde yaşayan huzurlu bir dünya ancak sorumluluğunu bilinçle yerine getiren bireylerle sağlanabilir.

İnsanı toplumdan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Her insanın farklı ihtiyaçları vardır. Ondan bu ihtiyaçlarını tek başına karşılaması beklenemez. Evde, okulda ve sosyal hayatta insanların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatın daha yaşanabilir olması için bir iş bölümü ve dayanışma gereklidir. Bu da ancak sorumluluk bilinciyle olur.

“İnsanlık Görevi”

Dünyadaki tüm insanların haklarıyla ilgilenmek bir insanlık görevidir. Bugün dünya nüfusunun beşte biri açlık içinde yaşama mücadelesi vermektedir. İki milyar insan, her türlü sağlık hizmetlerinden yoksun olarak yaşamını sürdürmektedir. Bir milyar insan okuma yazma bilmemektedir. Ozon tabakasında Avustralya kıtası büyüklüğünde bir delik bulunmaktadır.

İnsanın insanca yaşayabilmesi ve yaşanabilir bir çevrenin oluşması için herkesin alabileceği sorumluluklar vardır. Bu bakımdan çevrede bir haksızlık gördüğümüzde “neme lazım” demeden “Bu konuda ne yapabilirim?” diye düşünmeli, haksızlığı çözmek için harekete geçmeliyiz.

  • Vatandaş olma bilinci, beraberinde diğer insanların haklarına saygılı olmayı ve vatanına karşı sorumlulukları da getirir.
  • Toplum içinde yaşayan insanların karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan sorumlulukları vardır. Aile, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri gibi. Örneğin, sokağındaki ağaçların susuzluktan kurumaya başladığını gören bir kişi belediye yetkililerine haber verdiğinde sorumlu davranmış olur.
  • Toplumda birarada yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler iş birliği ve iş bölümü yapmanın hem bir sonucu hem de gereğidir. Buğdayı çiftçinin yetiştirmesi, onu değirmencinin öğüterek un yapması, ekmeği fırıncının üretmesi iş bölümünün göstergesidir.
  • Toplum hayatının devamı için çalışmak, üretmek gereklidir. Bu nedenle insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliği yapmak, dayanışma içinde olmak zorunda kalırlar. Birbirlerinin ürettiklerinden, hizmetlerinden yararlanırlar.

Atatürk “Yurtta sulh, dünyada sulh” diyerek toplumumuzun ülke ve dünyada barış isteyen karakterini vurgulamıştır. Atatürk barışın milletleri mutluluğa ulaştıracağına ve bunun için her milletin gayret göstermesi gerektiğine inanmıştır.

Toplumdaki kimi sorunlar evrenseldir; insan olma bilincine sahip herkesi ilgilendirir. Bu sorunlara çözüm üretmek, gelecek kuşaklara insan haklarına saygılı bir toplum ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmak insan olma bilincine sahip her bireye düşen bir görevdir.Anayasanın 12. maddesi: “… Temel hak ve hürriyetleri, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.”

İnsanlığın refah ve barışını sağlamak, toplumsal eşitliği gerçekleştirmek için çalışmalı, sorumluluk üstlenmeliyiz. Bu hem bir vatandaşlık görevi hem de insanlığın bir üyesi olarak insan olmanın gereğidir.


2 yorum

Leave A Reply