Toplumda Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önemi Nedir?

0
Advertisement

Toplumda yardımlaşma ve dayanışma neden önemlidir? Doğal afetler ve felaketlerde birlik ve beraberliğin önemi, üstünde yaşadığımız Dünya.

Yardımlaşma ve Dayanışma

Toplumda Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önemi

Kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyiliği için kullanma yardımlaşma, topluluğu oluşturan bireylerin bir konuda duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmaları dayanışmadır.

Hiç bir insan tek başına yaşayamaz, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz. Her insan bir başka insanın yardımına muhtaçtır. Toplum halinde yaşama insanların birbirleriyle yardımlaşarak ve birbirlerini destekleyerek uyumlu iş görmelerini ortaya çıkarmıştır.

Maddi yardımlaşma şekli olan her türlü mal ve para yardımında olduğu gibi manevi yardımlaşma da insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. İnsanların acılarını, sevinçlerini iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşmaları gerekir. Sıkıntı içinde olan yardıma muhtaç durumda bulunan insanlara yardım etmek, hem insani hem de vicdani görevimizdir.

Advertisement

1999 yılında ülkemizde yaşanan deprem felaketinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenmiştir.

Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumu ayakta tutan en önemli insani özelliklerdendir. İnsanlar arasında yardımlaşma olduğu gibi ülkeler arasında da yardımlaşma ve dayanışma önemlidir.

Türk Kızılayı hem ülkemizde hem de başka ülkelerde meydana gelen afetlerden sonra insanların yardımına koşan en önemli kuruluşlarımızdandır.

Geniş bir aileyi oluşturan Dünya toplumlarının her zaman birbirine ihtiyacı vardır. Büyük doğal afetlerden sonra bazen ülkelerin kendi kaynakları tek başına yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda diğer ülkelerin yardımına ihtiyaç duyarlar. Ülkeler arasında işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu şekildeki yardımlaşma ve dayanışma ülkeler arasındaki, bağları güçlendirir.

Advertisement

1999 yılında ülkemizde meydana gelen deprem, 2005 yılında Pakistan’daki deprem ve 2004 yılında Endonezya’da yaşanan deprem ve tsunami felaketinden sonra din, dil, ırk ayrımı yapılmadan bu ülkelerdeki insanlara diğer ülkeler tarafından büyük yardımlar yapılmıştır. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarda destekler sağlamışlardır. Yardımlaşma ve dayanışmanın ülkeler arasındaki güzel örnekleri verilmiştir.

Heyelan, deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerlerdeki mağdur insanlara yapılan yardımların etkili ve verimli olabilmesi için çalışmaların belli bir düzen içinde yürütülmesi gerekir. Çünkü böyle zamanlarda yardımların ihtiyacı olanlara ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla gönüllü ve resmi yardım kuruluşları arasında iletişim ve planlama olmalı ve çalışmalar iyi bir organizasyon içinde yürütülmelidir. Böylece mağdur olan insanların yaraları daha çabuk sarılacak ve daha kısa sürede geleceğe güvenle bakmaları sağlanmış olacaktır.

Toplumların gücü dayanışma ile kuvvetlenir.

Türk toplumu her zaman yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermiştir. Bu özellikler Türk toplumunun en köklü geleneklerindendir.

Doğal afetlerde olduğu gibi uluslararası çevre sorunlarının çözümünde de ülkeler arasında işbirliğinin arttırılması gerekmektedir. Çevre sorunları tüm Dünya’yı ilgilendiren bir sorundur. Çevre sorunları sonucunda bazı ülkelerde insan yaşamını olumsuz etkileyen durumlar karşısında, ülkeler arasında işbirliği ve uluslararası çözüm yolları bulmak gerekmektedir.

Advertisement

Ülkemiz Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların yaptıkları küresel çevre sorunları ile ilgili çalışmaları desteklemektedir ve bu çalışmaları onaylamaktadır.

Bugün Afrika’daki Kenya, Somali, Etiyopya gibi ülkelerde, kuraklık başta olmak üzere açlık, AİDS ve iç çatışmalar sonucunda insanlar ölmektedir. Bu sorunlara karşı Dünya devletlerinin çözüme katkı sağlaması gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde Dünya çevre sorunlarının çözülmesi için Rio De Janerio ve Stockholm konferansları gibi konferansların düzenlenmesine ve UNEP’e (Birleşmiş Milletler Çevre Programına) destek olmamız gerekmektedir.

Advertisement

Leave A Reply