Toplumsal Bütünleşme Nedir?

0
Advertisement

Toplumsal bütünleşme nedir? Toplumsal bütünleşmenin önemi, özellikleri, amacı, hakkında bilgi.

Toplumsal Bütünleşme

Toplumdaki gruplar, kurumlar, sınıflar, örgütler ve ilişkiler gibi toplumsal yapının çeşitli öğelerinin birbirini tamamlayabilme durumuna ve sürecine toplumsal bütünleşme denir. Toplumsal bütünleşme, toplumsal yapının çeşitli öğeleri arasındaki uyum sürecidir.

Toplumsal bütünleşmenin amacı; toplumun varlığının, birliğinin ve işleyişinin sürdürülmesidir. Toplumsal bütünleşme sağlanırsa, insanlar toplumsal norm ve değerler üzerinde fikir birliğine ulaşırlar. Toplumsal bunalım ve mücadeleler ortadan kalkar. Toplumsal gelişme de kolaylıkla gerçekleşebilir.

Toplumda âdetler, töreler ve normlar gibi toplumsal denetim mekanizmaları; bireyleri ortak duygu, düşünce ve davranışlar etrafında toplayarak onların uyum içinde yaşamalarını sağlar. Ancak toplum yaşamı, bu davranış örneklerine rağmen zaman zaman toplumsal yaşamın uyumunu bozan çeşitli faktörlerin etkisi altında kalır. Bir toplumun düzen bozukluğuna ve dağılma durumuna düşmeden toplumsal ve ekonomik bakımdan gelişme sağlaması ise bütünlük hâlini korumasıyla olanaklı olur.

Bir toplumda orta tabakalaşma ne ölçüde sağlanırsa toplumsal bütünleşme de o kadar güçlü olur. Eğer orta tabaka güçlü değilse alt ve üst tabaka arasındaki dengesizlik nedeniyle toplumda sürekli bir gerginlik ve çatışma durumu yaşanır. Orta tabakanın güçlendirilmesi ise bireylerin benzer sosyal ve ekonomik koşullar içinde bütünleşmelerini sağlar. Sonuç olarak toplumsal gelişme; ekonomik büyüme, orta tabakanın güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıyla mümkün olur.

Advertisement

Leave A Reply