Toplumsal Değişme Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide Toplumsal Değişme açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Toplumsal Değişme açısından toplumsal yapı hakkında bilgi.

Advertisement
Toplumsal Değişme Açısından Toplumsal Yapı

Toplumsal değişme, toplumu meydana getiren kurumlarda ve toplumsal yapıda var olan bir durumdan yeni bir duruma geçiştir. Değişme; demografik, teknolojik ve ekonomik etkenlerle meydana gelebilir. Kültürel değerler, farklı görüşler, insanlar arası mücadele ve çekişmeler de toplumsal değişmeye neden olur. Toplumsal sistem, bu etkenler nedeniyle sürekli değişir.

Toplumsal sistem, kendi kendisini düzenleyen bir bütündür ve daima kendi dengesini kurmak eğilimindedir. Toplumsal yapı, var olan düzenini aynen korumaz. Tam tersine, bazen önemli değişiklikler geçirir yani kendi içinde gelişip kendisini yeniliklere uydurarak varlığını sürdürür.

Bu süreklilik ise sistemin varlığıyla mümkündür. Buna göre, belli bir dönemde sisteme tehdit sayılacak gelişmeler, bir süre sonra sisteme dahil olarak onun parçaları hâlini alabilir ve sistem böylece bunları kendisini sağlamlaştıracak unsurlar hâline dönüştürmüş olur. Günümüzde sendikaların, farklı görüşteki partilerin, demokratik sisteme yönelen tehditler için bir engel teşkil etmeleri buna örnektir.

Advertisement


Leave A Reply