Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Bilim ve Teknoloji

0
Advertisement

Bilim ve teknolojinin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Bilim ve teknolojinin açıklaması

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Bilim ve Teknoloji

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, toplumsal değişmenin ana etmenlerindendir. Değişme üzerindeki etkileri nedeniyle bilim ve teknolojideki gelişmeler, zaman zaman devrimsel bir nitelik de taşımaktadır. Makine ve elektriğin insan ve toplum yaşamına getirdiği hızlı değişimin sonuçları, günlük yaşamda somut bir şekilde gözlenmektedir. Endüstrileşme, kentleşme, verimliliğin ve taşımacılığın, iletişimin hızlı artışı bunun en güzel örnekleridir. Gelişen teknoloji nedeniyle aile, din, sanat, siyaset, ekonomi gibi kurumlarda hızlı değişiklikler yaşanmaktadır. İnsanın yarattığı teknoloji, insan yaşamını değiştirmiştir.


Leave A Reply