Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kitle İletişim Araçları

0
Advertisement

Kitle İletişim Araçlarının toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Kitle İletişim Araçlarının açıklaması

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kitle İletişim Araçları

Kitle iletişim araçları; kitap, gazete ve dergiler yazılı; radyo, televizyon ve video elektronik araçlardandır. Bu araçlar toplumun tümünü hedeflemesi nedeniyle kitle iletişim araçları adını alır. Çağımızda gelişmiş olan kitle iletişim araçları, birçok değişmeye neden olmaktadır.

Radyo ve televizyonla anında birtakım bilgileri uzak yerlere ulaştırma olanağı doğmuştur. Bu sayede modern toplumların gelişmiş kültürleri diğer kültürleri etkilemekte, kültürün evrensel öğelerinde birleşme sağlanmaktadır.

Günümüzde insanlar, kitle iletişim araçlarını eğlenme amacıyla birlikte bilgi alma, toplumsallaştırma ve önemli dünya olaylarını öğrenme gibi amaçlarla kullanmaktadırlar.

Advertisement

Çeşitli televizyon kanalları, değişik kaynaklardan topladıkları haberleri bir araya getirip toplumsal gerçekleri ve sorunları izleyicilere sunmaktadır. Herhangi bir olayın gerçekleşme sürecini ve sonuçlarını sunarak izleyicileri bilinçlendirmekte ve izleyicinin olaya katılımını sağlamaktadır. Dolayısıyla kitle iletişim araçları reklam, propaganda, eğitim ve haberlendirme yoluyla insanların düşünce, inanç, kanı, tutum ve davranışlarını değiştirmektedir. Sonuçta, toplumsal yaşam değişmektedir.

Kitle iletişim araçlarının olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri de vardır. Örneğin; televizyonlarda gösterilen macera ve şiddet dolu filmler özendirici olmakta, toplumdaki suç oranının artmasına yol açmaktadır. Ayrıca, kitle iletişim araçlarıyla yapılan propaganda, insanları yanlış seçimler yapmaya yöneltebilmekte; reklamlar, tüketimi ve israfı artırmaktadır.


Leave A Reply