Toplumsal İlişkiler Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide toplumsal ilişkiler açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Toplumsal ilişkiler açısından toplumsal yapı hakkında bilgi.

Advertisement
Toplumsal İlişkiler Açısından Toplumsal Yapı

Toplumda bireylerin, ortaklaşa maddi ve manevi etkinliklerde bulunmaları sonucu oluşan bağların tümü toplumsal ilişki adını alır. Toplumsal yapı bireyler ve gruplar arasındaki düzenli ilişkiler sonucu oluşur. Bu ilişkiler olmasaydı toplumsal yapıdan da bahsedilemezdi. Çünkü, toplumsal yapının öğelerini oluşturan statüler, normlar, değerler; toplumsal ilişkilerin kurulmasını sağlayan etkileşimler sonucu oluşur. Bu etkileşimler sayesinde insanlar, bir diğerinin tepkilerini dikkate alarak eylemde bulunurlar. İnsanlar, etkileşimler yoluyla ortak kanılar oluşturur ve bu kanılar da toplumsal kurallar, statüler, örf ve âdetleri meydana getirir. Sonuç olarak etkileşimler yoluyla kurulan toplumsal ilişkiler, toplumsal yapıyı biçimlendirmede oldukça etkilidir. Bu ilişkiler temelde dört etkileşim tipine göre belirlenir. Bunlar; toplumsal alışveriş, işbirliği, çatışma ve rekabettir.

İnsanlar arasında toplumsal ilişkiler olmadan toplumsal yaşamdan söz edilemez. Zorunlu ve kaçınılmaz olan toplumsal ilişkiler, her toplumun ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmişlik düzeyine göre farklı özellikler gösterir. Örneğin, günümüz sanayi toplumlarında bireyler ve gruplar arasında çok yoğun ilişkiler, toplumsal yapıyı da karmaşık hâle getirmiştir.

Sosyal ilişkiler aynı zamanda toplumsal bir süreçtir. Yani süreklilik gösterir. Bu süreç toplumsal grubu meydana getirir. Karşılıklı etkileşmeler insanlar arasındaki ortak davranışları meydana getirir ki bu davranışlar grupların sürekliliğini sağlar.

Sonuç olarak insanlar istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplumsal ilişkilere girerler. Bu ilişkiler, bireyin hem diğer insanlar, hem de gruplar, kurumlar ve kuruluşlarla olan ilişkilerini içeren bir ağ görünümündedir. Aile, arkadaşlar, komşular ve diğer grupları içine alan bu ağ; insanların ortak hedeflerde buluştukları, paylaştıkları veya çatıştıkları bir toplumsal yapıyı mümkün kılar.

Advertisement


Leave A Reply