Toplumsal Sistem Nedir? Toplumsal Sistemin Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Sosyolojide sistem nedir, toplumsal sistem nedir? Toplumsal sistemin özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi.

Toplumsal Sistem

Sistem, aralarında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan öğelerin bir araya gelmesiyle oluşan bütündür. Örneğin; insan organizması bir sistemdir. Sistemin bir yerinde etkili olan bir etken, diğer öğelerini ve bütünü de etkiler. Aynı şekilde hukuk da bir sistemdir. Anayasa maddelerinin birinde yapılacak bir değişiklik, sistemin diğer öğelerini de etkiler.

Toplumsal sistem ise birbirleriyle bağımlı olarak işleyen, toplumsal yapı ve işlevleri içeren öğelerden oluşan bütündür. Toplumsal yapının sürekliliği bu öğelerin düzenli olarak işlemesiyle mümkündür. Çünkü toplumsal yapının temel işlevleri ve onları yerine getiren başlıca kurucu öğeleri, birbirleriyle bağımlı bir sistem oluşturur. Bunların herhangi birindeki bir değişme, diğer öğeleri de etkiler. Örneğin, toplumsal yapının başlıca öğelerinden olan aile kurumu; neslin sürdürülmesi, yeni nüfusun toplumsallaştırılması gibi temel işlevlerle birlikte toplumsal sistemin işleyişine katılır. Bu işlevlerdeki bir aksaklık toplumsal yapıyı, dolayısıyla da bir bütün olarak toplumsal sistemi etkiler. Aile kurumunda yapısal bozulmaların olduğu toplumlarda eğitim, ekonomi gibi kurumlarında bu değişiklikten etkilenmesi; toplumsal sistemdeki öğelerin birbirine bağımlılığının açık bir göstergesidir.

Her sistem, çeşitli alt sistemlerden oluşur. Örneğin, insan organizması; sinir sistemi, kas sistemi, iskelet sistemi gibi alt sistemlere sahiptir. Toplumsal sistem; din, hukuk, aile, ekonomi, sanat gibi çeşitli alt sistemlere sahiptir. Bu sistemlerin de yine alt sistemleri vardır. Örneğin; aile toplumun bir alt sistemidir. Çeşitli akrabalık ilişkileri, evlenme şekilleri de ailenin alt sistemlerini oluşturur. Hukuk sistemi de anayasa, yasalar, mahkemeler gibi çeşitli alt sistemlere sahiptir.

Sistem Nedir? Sözlük Anlamı

“Sistem”
1. isim Düzen
“Açıklamasının arkasına yeni bir ücretlendirme sistemi getirdiğini ekledi.” – L. Tekin
2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
“Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir.” – H. E. Adıvar
3. Yol, yöntem
“Eski bir sistem.”
4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat
“Fren sistemi.”
5. Model, tip
“Son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar.” – Y. Z. Ortaç
6. felsefe Dizge

Advertisement
 • “metrik sistem ”
  Metre sistemi
 • “ondalık sistem ”
  1. isim, matematik Temel birimlerin katları ve askatları, bu birimlerin ondalık kuvvetleri olan uzunluk ve ağırlık ölçümlerinde kullanılan sistem, desimal
  2. Tabanı 10 olan normal sayma sayılarından oluşan sistem, desimal
 • “açık dolaşım sistemi ”
  Genellikle bütün eklem bacaklılarda ve birçok yumuşakçada bulunan atardamar ve kan boşluğundan oluşmuş açık bir dolaşım sistemi
 • “başkanlık sistemi ”
  Devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükûmet etme ve devleti yönetme esasına bağlı siyasi sistem
 • “çoğunluk sistemi ”
  Çok partili sistemlere göre bir seçim bölgesinde en çok oy alan partinin seçimi kazanması
 • “denklemler sistemi ”
  İki veya daha çok denklemden oluşan ve hepsinin birlikte ortak çözümü istenen takım
 • “Güneş sistemi ”
  Güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızların oluşturdukları dizge
 • “kontenjan sistemi ”
  Dışarıdan yurda getirilecek malların tür ve niceliklerini sınırlandıran yöntem
 • “metre sistemi ”
  Metre, metrekare, metreküp gibi kökü metreye dayanan ölçü sistemi, metrik sistem
 • “otlatma sistemi ”
  Bir meradan beklenen en fazla yararı, özellikle bitki örtüsüne bir zarar vermeden elde etmek ve bununla birlikte meranın her tarafının aynı derecede otlatılmasını sağlamak için uygulanan bir otlatma planı
 • “parasempatik sinir sistemi ”
  Kalbin atışlarını yavaşlatan, sindirim sistemini, salgıları düzenleyen yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri
 • “rüping sistemi ”
  Kapalı kazanlarda önce basıncı artırıp sonra düşürerek uygulanan ağaca koruyucu sıvı emdirme yöntemi
 • “sempatik sinir sistemi ”
  Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sinir sisteminden biri
 • “sindirim sistemi ”
  Organizmada besin maddelerinin sindirilip emilmelerini ve geri kalan atıkların dışarı atılmalarını sağlayan organların bütünü, sindirim aygıtı
 • “sinir sistemi ”
  Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
 • “solunum sistemi ”
  Organizmada solunumu sağlayan organların tümü, solunum aygıtı
 • “yaşatkan sinir sistemi ”
  Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinin oluşturduğu, kalp kası, düz kas ve salgı bezlerinin işlevlerini düzenleyen sinir sistemi
 • “yazılım sistemi ”
  Bir bilgisayar sisteminde denetim işlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen yazılım, yazılım dizgesi


Leave A Reply