Toplumsal Sistem Nedir?

0

Sosyolojide sistem nedir, toplumsal sistem nedir?Toplumsal sistemin özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi.

Advertisement
Toplumsal Sistem

Sistem, aralarında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan öğelerin bir araya gelmesiyle oluşan bütündür. Örneğin; insan organizması bir sistemdir. Sistemin bir yerinde etkili olan bir etken, diğer öğelerini ve bütünü de etkiler. Aynı şekilde hukuk da bir sistemdir. Anayasa maddelerinin birinde yapılacak bir değişiklik, sistemin diğer öğelerini de etkiler.

Toplumsal sistem ise birbirleriyle bağımlı olarak işleyen, toplumsal yapı ve işlevleri içeren öğelerden oluşan bütündür. Toplumsal yapının sürekliliği bu öğelerin düzenli olarak işlemesiyle mümkündür. Çünkü toplumsal yapının temel işlevleri ve onları yerine getiren başlıca kurucu öğeleri, birbirleriyle bağımlı bir sistem oluşturur. Bunların herhangi birindeki bir değişme, diğer öğeleri de etkiler. Örneğin, toplumsal yapının başlıca öğelerinden olan aile kurumu; neslin sürdürülmesi, yeni nüfusun toplumsallaştırılması gibi temel işlevlerle birlikte toplumsal sistemin işleyişine katılır. Bu işlevlerdeki bir aksaklık toplumsal yapıyı, dolayısıyla da bir bütün olarak toplumsal sistemi etkiler. Aile kurumunda yapısal bozulmaların olduğu toplumlarda eğitim, ekonomi gibi kurumlarında bu değişiklikten etkilenmesi; toplumsal sistemdeki öğelerin birbirine bağımlılığının açık bir göstergesidir.

Her sistem, çeşitli alt sistemlerden oluşur. Örneğin, insan organizması; sinir sistemi, kas sistemi, iskelet sistemi gibi alt sistemlere sahiptir. Toplumsal sistem; din, hukuk, aile, ekonomi, sanat gibi çeşitli alt sistemlere sahiptir. Bu sistemlerin de yine alt sistemleri vardır. Örneğin; aile toplumun bir alt sistemidir. Çeşitli akrabalık ilişkileri, evlenme şekilleri de ailenin alt sistemlerini oluşturur. Hukuk sistemi de anayasa, yasalar, mahkemeler gibi çeşitli alt sistemlere sahiptir.

Advertisement


Leave A Reply