Toplumsal Yapı Nedir?

0

Sosyolojide toplumsal yapı ne demektir? Toplumsal yapı kavramının özellikleri, unsurları, bir çok açıdan incelenmesi.

Advertisement

TOPLUMSAL YAPI

Yapı, parçaları ve öğeleri arasında bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan bütündür. Buna göre bir şeyin bütününü ifade eden yapı belli temel işlevleri yerine getiren parçalardan oluşur. Bu parçalar bütün içinde birbirine bağlı ve düzenli ilişki içindedir. Örneğin; bir insanın yapısını organ, sistem, genler, zihinsel süreçler vb. oluşturur. Tüm bu öğeler karşılıklı ve düzenli ilişkiler içinde olup işlevlerini ancak bu ilişkiler içinde yerine getirebilir. Bir öğedeki aksaklık ise bütünü etkiler. İnsanın kan basıncındaki bir değişme tüm yapıyı etkiler. Sonuç olarak insan yapısal bir bütünlüğe sahiptir.

Yapı bir şeyin bütünü olduğuna göre toplumsal yapı da toplumsal ilişkilerin bütününü ifade eder. Toplumdaki insanların ilişkileri ve bu ilişkilerin oluşturduğu gruplar, kurumlar ve kurallar toplumun yapısını meydana getirir. Buna göre toplumsal yapı, toplumu oluşturan öğeler ve bunlar arasındaki ilişkiler bütününü ifade eder. O hâlde, toplumun yapısını incelerken de onu oluşturan öğeleri açıklamak, bu öğelerin işlevlerini belirleyerek nasıl bir bütün oluşturduğunu görmek ve bütünü tam olarak kavramak gerekir.

Toplum biliminde düşünürler, toplumsal yapının temel öğelerini farklı şekillerde ortaya koyarlar. Kimilerine göre, toplumsal yapının temel öğeleri toplumsal ilişkiler, kimilerine göre toplumsal gruplar, kimilerine göre de toplumsal kurumlardır. Aslında toplumsal yapı, bunların sadece biri temel alınarak açıklanamaz. Toplumsal yapının temel öğeleri; fiziki yapı, nüfus, toplumsal ilişkiler, kültür ve toplumsal tabakalaşmadır. Toplumsal yapı, bütün bu öğelerin belli işlevleri yerine getirerek karşılıklı ilişki içinde oluşturduğu bütündür.

Advertisement

BU TEMEL ÖĞELER:

a. Fiziki Çevre Açısından Toplumsal Yapı

b. Nüfus Açısından Toplumsal Yapı

c. Toplumsal İlişkiler Açısından Toplumsal Yapı

ç. Kültürel Açıdan Toplumsal Yapı

d. Tabakalaşma Açısından Toplumsal Yapı

e. Toplumsal Sistem

f. Toplumsal Değişme Açısından Toplumsal Yapı


Leave A Reply