Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

1

Toprağın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Ülkemiz topraklarda tarımın gelişimi, tarımı desteklemek için yapılanlar.

Advertisement

Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Toprağın hayatımızda önemi büyüktür. Beslenme, barınma ve kullandığımız eşyaların çoğunun ham made-si topraktır.

Ayrıca toprak tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Tarih boyunca insanlar toprak için savaşmışlardır. Kültürümüzde toprak kutsal kabul edilerek şiir ve destanlara konu olmuştur.

Asya Hun İmparatoru Mete Han’ın Çin elçilerine söylediği “Herşeyimi veririm ancak toprağımı asla, çünkü toprak milletime aittir.” sözü buna örnektir.

Aşık Veysel’in “Benim sadık yarim kara topraktır…” şiiri toprağın her şeyin kaynağı olduğunu gösterir.

Advertisement

Ülkemiz topraklarının; % 36’sı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca; % 32’si otlak, % 26’sı orman ve % 6’sı diğer alanlar için kullanılmaktadır.

Toprak, nüfusu besleyen ve hayvancılığın yapıldığı ana unsurdur. Bu yüzden toprağa gereken önem verilmelidir. Tarımın gelişmesi için ülkemizde üreticiyi ve tarımsal verimi artırmak için bir takım çalışmalar yapılmaktadır.

Bunlar;

1. Süt alım desteği

2. Prim uygulamaları

Advertisement

3. Çay alım desteklemeleri

4. Hayvancılık desteklemeleri

5. Doğrudan gelir desteği

6. Faiz indirimli tarım kredileri

7. Kırsal kalkınmada yatırım desteği

Advertisement

8. Tarım reformu uygulama desteği gibi uygulamalardır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalıştığı halde tarımsal üretim düşüktü.

Atatürk’ün tarımda modern yöntemleri kullanmada öncülük etmesi, tarımda makina kullanımının artması üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmıştır.

Böylece hem ekim alanları genişlemiş, hem de üretim miktarı artmıştır. Bu durum artmakta olan nüfusumuzu beslemekte kolaylık sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra tarımı desteklemek için;

Advertisement

► TC. Ziraat Bankası

► GAP İdaresi Başkanlığı

► Tarım Satış Kooperatifleri

► Tarım Kredi Kooperatifleri

► Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Advertisement

► Ziraat Odaları ve Meslek Örgütleri gibi kuruluşlar kurulmuştur.

Ülkemizde tarım en önemli ekonomik uğraştır. Sanayi kuruluşlarının bir çoğunun hammaddesini tarım ürünleri oluşturmaktadır. Bunlardan bazıları; un, makarna, bisküvi, konserve, salça, sıvı yağlar, tekstil-dokuma ve şeker fabrikalarıdır.

Tarımsal nüfus, toplam nüfusumuz içerisinde tarımda çalışan ve geçimini tarımdan sağlayan nüfustur. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar toplam nüfus içerisindeki tarımsal nüfus oranı azalsa bile hala küçümsenmiyecek orandadır.


1 Yorum

Leave A Reply