Toprağın İşlenmesi İle İlgili Bilgi

0

Toprağın işlenmesi hakkında kısa ve temel bilgiler. Toprağın işlenmesi aşamasında hangi işler yapılır açıklamaları nelerdir?

Tarım
Bitki yetiştirmede en önemli iş, toprağın işlenmesi, verimli hale getirilmesidir. Toprağın işlenmesi, kirizme, belleme, çapalama ile olur.

Advertisement

(Kirizme : Toprağı derince kazarak belleme, altüst etme)

Kirizme. — Hiç ekilmemiş, ya da yıllarca boş bırakılmış topraklarda bitki yetiştirmek isteniyorsa, kirizme yapmak şarttır. Kirizme sert, sıkı toprakta çatallı bel ile, yumuşak, suyu geçiren topraklarda da bel küreği ile yapılır.

Kirizme yapılacak yer, dikdörtgen biçiminde bölümlere ayrıldıktan sonra, bellenip, taşlan temizlenir. Önce bölümlerden birinin toprağı çıkarılır, başka bir dikdörtgendeki toprak buraya doldurulur. Böylece, toprak, bir çukurdan bir çukura aktarılır; ilk çıkarılan toprak da en sondaki çukura doldurulur.

Belleme. — Sebze bahçesinde de, çiçek bahçesinde de her yıl yapılması gereken bir iştir. Bellemeden amaç, toprağı 20-25 sm. derinliğinden altüst etmektir. Bu sayede toprak havalanmış olur. Bu iş için, hafif topraklarda «kürek bel», ağır topraklarda «çatal bel» kullanılır. Belleme yaparken, küreğin toprağa dikine girmesine dikkat etmelidir. Belleme ile kirizmeden sonra meydana gelen kesek’ler (iri toprak parçaları) hemen parçalanıp dağıtılmalıdır.

Advertisement

Çapalama. — Toprağın yüzeyini çapa ile kazıp parçalayarak, yazın köklere az da olsa rutubet sağlamak için yapılır. Bahçıvanlar, «Bir çapa iki sulama yerine geçer.» derler.


Leave A Reply