Toprağın Türleri ve Verimliliği

0

Toprak çeşitleri, özellikleri ve toprağın verimi ile ilgili temel ve kısa bilgiler

Verimli ToprakAğaç yetiştirmede toprak çok önemlidir. Çevremizde türlü toprak çeşitleri vardır. Bahçe yapılırken, ağaç dikmeye hazırlanırken bu toprak çeşitleri üzerinde bilgi edinmek yararlıdır.

Advertisement

Killi Toprak.— Soğuk suyu tutar. Kuruyunca çatlar. Çamuru çok yapışkandır; sarımtırak, kırmızımsı, ya da esmer olur. İçinde silis’le demir bulunur.

Kireçli Toprak. — Açık renktir. Su tutar, çamur olur. içinde kalsiyum bileşikleri vardır.

Kumlu Toprak. — Su tutmadığı için, çamur olmaz. İçinde yalnız silis vardır.

Humuslu Toprak. — Koyu renk bir topraktır. Bitkilerin çürümesi sonucunda meydana gelir. Kara toprak da denir. Bitkilerin ihtiyacı olan bütün kimyasal tuzlar bu toprakta vardır.

Advertisement

Funda Toprağı. — Funda yapraklarının çürümesi sonucunda meydana gelir. Gübre olarak kullanılır.
—————————————-
Bu saydığımız toprak çeşitleri, genellikle karışık halde bulunurlar. Onun için toprak, daha çok, suyu geçiren, suyu geçirmeyen toprak olarak ikiye ayrılır. Suyu geçiren toprağa özlü toprak, geçirmeyen toprağa da killi toprak denir.

İşlenmiş toprağa «yumuşak toprak», işlenmemişe de «ham toprak» adı verilir. İşlenmiş toprağa su kolay sızar; bitki köklerini besler. Bu toprak, azot bakımından zengin olduğu için, verimi de yüksektir. Ham toprak ise sert olduğu için, içine hava da, su da kolay kolay giremez. Dolayısıyla, verimi de düşük olur.

Toprağın verimini artırarak, bahçeden bol, iyi ürün elde edilebilir. Toprağı tarıma elverişli bir duruma getirmek için, önce neyinin eksik olduğu a-raştırılır. Sonra, duruma göre, içine kil, kum, kireç, humus, ya da gübre karıştırılır. Bu işlemi görmüş topraklarda, çiçekten domatese kadar her bitki yetişebilir. Bakımsız, kuvvetsiz bir toprakta ise, ot bile zor yetişir.

Bahçenin verimli bir hale getirilmesinde gübreleme ile sulamanın büyük payı vardır.

Gübre. — İçindeki kimyasal maddeler sayesinde bitkileri besler. İki çeşit gübre vardır: Hayvan gübresi, kimyasal gübre. Hayvan gübresi hayvan pisliklerinden elde edilir; kimyasal gübre ise yapaydır.

Kullanılacak gübrenin çeşidi de, miktarı da toprağın cinsine, bitkiye göre değişir. Genellikle çiçekler için hafif gübreler kullanılır. Çiçek bahçelerinde

Advertisement

en çok kullanılan gübreler kuş, inek, koyun gübreleri’dır. Sebze, meyva bahçelerinde ise, at, inek, koyun gübresi, ya da kimyasal gübre’den yararlanılır. Kimyasal gübreler, yalnız çiçekler sulanırken kullanılmalıdır.

Ayrıca, süs bitkileri için, funda toprağı, yaprak çürüğü, ağaç çürüğü de gübre gibi kullanılabilir. Bu karışıma komposto denir. Komposto, dökülmüş yapraklar, dal kırıkları gibi bahçe artıklarını çürüterek elde edilir.

Sulama. — Bahçe yapmak, ağaç yetiştirmek için, toprak kadar gerekli bir madde de sudur. Küçük bahçeler doğrudan doğruya şehir suyuyla sulanabilir. Bahçe büyükse, kuyulardan yararlanılır. Sebze bahçelerinin suyu salma olarak verilir. Suyun, önceden hazırlanmış karık (ark) ların bir başından bırakılıp öbür başına kadar akıtılmasına salma sulama denir. Çiçek bahçeleri ise, daha çok, hortum’la, ya da bahçe kovası’yla sulanır.


Leave A Reply