Toprak Erozyonu Nedir?

0

Toprak erozyonu nedir ne demektir? Toprak erozyonu neden olur sebepleri nelerdir? Erozyon hakkında kısaca bilgiler.

Erozyon

Advertisement

TOPRAK EROZYONU

Toprak aşınması türlü yollardan meydana gelir.

• Yağmur ve sellenme suları,

• akarsular,

Advertisement

• rüzgârlar,

• buzullar

toprağı aşındırıcı güçlerdir.

Toprağın sular tarafından aşındırılması genel olarak erozyon kavramıyla anlatılır. Özellikle eğimli ve bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda sel ve selinti sularının etkisiyle toprak yerinden sökülerek başka yerlere taşınır.

Rüzgâr aşındırması daha çok;

• toprağın kuru,

Advertisement

• taneli

• bitki örtüsünden yoksun

olduğu alanlarda görülür.

Buzul aşındırması sonucunda da yüksek dağlarda ve yamaçlarda toprak aşındırmaları görülür.

Erozyonu önlemenin başlıca yolları şöyle sıralanabilir :

• Mevcut bitki örtüsünü korumak

• Yamaçları sekilemek

• Gerekli yerleri ağaçlandırmak

• Yamaçlardaki tarlaları eğime dik doğrultuda sürmek

• Baraj gölü yamaçlarını ağaçlandırmak

• Otlukların yok edilmemesi ve meraların iyileştirilmesi

Advertisement

• Usülsuz tarla açmanın önüne geçmek

• Ürünlerin nöbetleşe ekimi (böylece arazinin çıplak kalması önlenir.)


Leave A Reply