Toprak İle İlgili Cümleler

0

Toprak ile ilgili cümleler. Toprak kelimesi içeren “Toprak” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Toprak İle İlgili Cümleler

 1. *** Topraklarına saldıran komşularını Anjou sınırlarının dışına sürdü.
 2. *** Karşıyaka’nın Alaybey girişinde “Kutsal Topraklara Hoşgeldiniz” yazardı eskiden.
 3. *** Ama IV. Foulques daha önce Foulques Nerra’nın ele geçirdiği toprakların çoğundan vazgeçmek ve kendi mülkünü Normandiya düküne karşı savunmak zorunda kaldı.
 4. *** Aniliidae, üç cinsi ve 10’dan fazla türü içeren, toprak kazıcı, zararsız yılanlar familyasıdır.
 5. *** Azerbaycan topraklarının yalnızca yüzde 7’si tarıma elverişlidir.
 6. *** Paraşurama, Kshatriya’lan öldürmesini bağışlatmak amacıyla, kuzeyden getirdiği ruhban kastının üyelerine toprak bağışlar.
 7. *** Ilıman topraklarda 600 metre yükseklikte yetişen meşe-çam ormanları, yararlı bir kaynak durumundadır.
 8. *** Ülkedeki kaynakların tükenmesi tehlikesiyle ve çevre kirliliğinin gitgide artan olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan ABD, değerli orman, toprak, su, yakıt ve maden rezervlerini koruma altına almaya başlamıştır.
 9. *** Kuzey Amerika’da ekilebilir topraklar, kıta yüzölçümünün sekizde biri oranındadır.
 10. *** Tropik alanlarda yüksekliklere göre en etkin bölgelendirmeyi, alçak yerlerdeki sıcak toprakların yağmurlu kesimlerinde şekerkamışı; ılıman toprakların orta kesimlerinde buğday ve sığır; soğuk toprakların yüksek kesimlerinde ise koyun yetiştiren İspanyollar yapmıştır.
 11. *** Tütün ekimi ise Virginia’dan Kentucky’ye kadar uzanan yaşlı kıyı ve deltaların kumlu topraklarında yoğunlaşmıştır.
 12. *** Bu ürün farklılaştırması, tek ürüne dayalı tarımın toprakta yol açtığı bozulmayı önleyerek verimliliğin korunmasına yardımcı olmaktadır.
 13. *** ABD’de, 20 milyon ha genişliğinde toprak sulama altındadır.
 14. *** Meksika ve Orta Amerika’da ise, halkın geçimlik düzeyin sınırında yaşadığı geniş topraklarda, iç tüketime dönük üretim çok sınırlıdır.
 15. *** Bölgeye yerleşen beyaz göçmenlerin baskısıyla toprakları giderek daralan Pasamakodiler 1866’da koyun güney kıyısındaki Sebaik’e ve Lewis Adasına yerleştirildiler.
 16. *** Bölgenin her yerinde kümes hayvancılığı yapılır; ekilebilir topraklarda pazara yönelik bahçecilik ve hayvan yemi üretimi yaygındır.
 17. *** Topraklarını Birinci Nil Çavlanının güneyindeki Nübye’ye doğru genişletti.
 18. *** Sık sık ırmak taşkınlarına uğrayan verimli topraklarında çeşitli tahıllar, şeker kamışı ve başka bazı ürünler yetiştirilir.
 19. *** Adaların çoğu günümüzde toprak doldurularak birbirine bağlanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply