Toprak Yapısının Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0
Advertisement

Üretim, tüketim ve dağıtıma Toprak Yapısının etkisi nasıldır? Toprak Yapısının etkisi hakkında bilgi.

Toprak Yapısının Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

toprak-yapisi

Tarımı etkileyen fiziki faktörlerden bir diğeri de toprak özellikleridir. Topraktaki humus, kireç ve minerallerin oranları tarımsal verimi arttırır. Bunların oranlarının belirlenmesinde iklim önemli rol oynar.

Nemli iklim bölgelerinde toprak yıkanmış olduğundan mineral oranı düşüktür. Kurak bölgelerde ise toprakta çok miktarda tuz ve kireç birikir. Sonuçta her iki durum da tarımı olumsuz etkiler. Volkanik platolar, topraklarının verimli olması nedeniyle tarımsal kullanıma en uygun olan platolardır.

Diğer taraftan çevrelerindeki yüksek dağlardan inen kar sularının yeraltında depolanması ile sulamaya elverişli bir ortam da oluşur.

Advertisement

Karstik araziler ile tuzlu ve çorak topraklar verimsizdir. Verimsiz topraklarda geçim kaynakları az olduğu için nüfus ve yerleşme seyrektir. Tarımsal üretim çok düşük olduğu için hammadde azdır. Bu durum verimsiz topraklara sahip arazilerde sanayinin kuruluşunu zorlaştırır.


Leave A Reply