Toros Dağları Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ülkemizin en önemli ve uzun sıradağları olan Toros Dağları ile ilgili bölümleri, dağ isimleri ile birlikte bilgiler veren yazımız.

toroslar
Yurdumuzun güney kesiminde Akdeniz kıyısı boyunca uzanan dağlar Toros Dağları’dır. Bunlar Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde de bir duvar gibi yükselerek İran sınırına kadar uzanır. Toros Dağları üç bölüme ayrılabilir:

Batı-Toroslar. — Antalya Körfezi’nin iki yanından kuzeye doğru uzanarak Göller Yöresi’nde birbirine yaklaşır. Antalya Körfezi’ nin batısındaki Teke Yöresi’nde, Elmalı Ovası ile birbirinden ayrılan yüksek dağlar bulunur. Yörenin en yüksek tepesi Bey Dağlan üzerindeki Akdağ 3.086 metredir. Körfezin doğu kıyısı boyunca uzanan dağlar kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundadır. Bu kesimdeki Geyik Dağı’nın yüksekliği 2.900 metreyi bulur. Daha içeriden geçen bir sıra ise Sultan Dağları diye anılır.

Orta Toroslar. — İçel Yöresi’nin ortalarında Taşeli Yaylası’ndan başlayarak kuzeydoğuya doğru dört sıra halinde uzanırlar. Birinci sıra üzerinde Bolkar Dağı (Medetsiz Tepesi 3.585 metre.), ikinci sıra üzerinde Aladağ (3.731 metre.), üçüncü sıra üzerinde Tahtalı Dağları, dördüncü sıra üzerinde de Binboğa Dağları yükselir. Bütün bu Orta Toroslar kuzeydoğuda Uzunyayla adı verilen düzlüklere karışırlar.

Güneydoğu Toroslar. — Hatay ili içinde İskenderun Körfezi’nin doğusunda Amanos (Gâvur) Dağları ile başlarlar. Maraş’a kadar kuzeydoğuya doğru bir yay gibi kıvrılır, Maraş’ tan sonra doğrultuyu değiştirerek Güneydoğu Anadolu düzlüklerini Doğu Anadolu’dan ayıran duvarı meydana getirirler. Hakkâri yöresinde bu dağların doğu ucu olan Cilo Dağları üzerinde yükseklik Reşko Tepesi’nde 4.168 m.’ye erişir.

Akdeniz Bölgesi Ovaları. — Toros sistemine dahil bulunan dağların arasında, ya da eteklerinde önemli düzlükler bulunur. Batı Toroslar’ın iki kanadı arasındaki Antalya Ovası ile Orta Toroslar’la Amanos Dağları arasına giren Adana Ovası (Yukarıova ve Çukurova) bunların en önemlileridir.

Advertisement

Güneydoğu Toroslar’ın güney eteğinde sınırlarımız ötesinde de devam eden Güneydoğu Anadolu düzlükleri uzanır. Bu kesimde 1.919 m.’ye erişen Karacadağ volkanik kütlesi göze çarpar.


Leave A Reply