Totem ve Totemcilik Nedir?

0

Totem nedir ne demektir? Totemcilik inancı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

totemizmİlkel toplumlarda, insanların kutsal sayarak tapındıkları taş, ağaç, hayvan gibi şeylere «totem», bu tapınmaya da «totemcilik» denir.

Advertisement

Güçsüz, vahşi olan ilk insanlar, kavrayamadıkları büyük olayları birtakım ruhların keyfine, bağışlayıcılığına, kızgınlığına yordukları için kurban keserek, hediyeler sunarak onlardan yardım isterlerdi: Zehiri bilmedikleri için, soktuğu insanı öldüren bir örümcek, bir yılan ilkel toplumlarda bu yüzden kutsal sayılıp tanrı yapıldı.

Eski milletler içinde Mısırlılar, Asurlar, Yunanlılar, Eski Türkler totemlere taparlardı. Mısır’da bilinen hayvanlardan başka, korkunç, hayali hayvanlara da tanrı olarak tapılırdı. Mısır’da mercimek, sarmısak ve soğan gibi bitki totemler de vardı.

Totemcilik, tek tanrılı dinlerin yayılması ile ortadan silindi. Bugün ancak, Afrika’nın, Güney Amerika’nın, Avustralya’nın geri kalmış toplumlarında totemciliğe rastlanır.

Advertisement


Leave A Reply