Toy Kuşu Hakkında Bilgiler, Dış Özellikleri, Beslenme ve Tükenme Tehdidi

0

Ülkemizde de yaşayan bir göçmen kuş olan “Toy Kuşu” ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Toy kuşu nasıl bir kuştur. Beslenme, dış özellikleri ve tükkenme tehdidi hakkında bilgiler.

Toy Kuşu

Toy, Otis tarda olarak da bilinen büyük bir kuş türüdür. Toy, Turnagiller (Otididae) familyasına aittir ve dünyada yaşayan en büyük uçabilen kuş türlerinden biridir. Yetişkin bir Toy, boyutları ve ağırlığıyla etkileyici bir görünüme sahiptir.

Erişkin bir Toy, yaklaşık 100 ila 120 cm uzunluğa ve kanat açıklığı 230 ila 280 cm’ye ulaşabilir. Ağırlığı ise genellikle 10 ila 16 kilogram arasında değişir. Bu onu, kanatlarına göre oldukça büyük bir kuş yapar.

Toy’un genel görünümü gri renkte olup, uzun ve kalın bir boyun, büyük bir baş, sarımsı-kahverengi gövde tüyleri ve kısa kuyruk tüyleri vardır. Erkeklerin başı, boynu ve göğsü siyah renkte, dişilerin ise bu bölgeleri daha soluk renktedir. Ayrıca erkeklerde göz çevresinde sarımsı beyaz bir yüz maskesi bulunur.

Toy’lar, genellikle açık ve bozkır benzeri alanlarda yaşarlar. Tarım arazileri, otlaklar ve bozkır ekosistemleri, habitatlarıdır. Otçul bir kuş olan Toy, çoğunlukla bitkisel besinlerle beslenir. Ot, yaprak, tohumlar ve böcekler gibi yiyeceklerle beslenir.

Toy’lar, genellikle çiftler halinde veya küçük gruplar halinde dolaşır ve ürerler. Üreme döneminde, erkekler, dikkat çekmek için çeşitli gösteriler yaparlar. Bu gösteriler, kanat çırpma, zıplama ve çeşitli çığlıklarla eşlik eden dans benzeri hareketler içerir.

Ne yazık ki, Toy popülasyonları dünya çapında önemli ölçüde azalmıştır. Habitat kaybı, tarım ilaçları ve avlanma gibi faktörler, Toy’ları tehdit eden başlıca etmenlerdir. Bu nedenle, Toy popülasyonlarının korunması ve yaşam alanlarının korunması önemlidir.

Dış özellikleri

Toy kuşunun dış özellikleri şu şekildedir:

 1. Boyut: Toy kuşu, genellikle 100 ila 120 cm uzunluğa ulaşır. Bu onu, dünyanın en büyük uçabilen kuşlarından biri yapar.
 2. Kanat açıklığı: Toy kuşunun kanat açıklığı 230 ila 280 cm arasında değişebilir. Bu, kanatlarına göre oldukça geniş bir kuş olduğunu gösterir.
 3. Ağırlık: Erişkin bir Toy kuşunun ağırlığı 10 ila 16 kilogram arasında değişir.
 4. Renk: Toy kuşunun genel rengi gri tonlardadır. Erkeklerin başı, boynu ve göğsü siyah renkte, dişilerin ise daha soluk renkte olabilir. Ayrıca erkeklerin göz çevresinde sarımsı beyaz bir yüz maskesi bulunur.
 5. Boyun: Toy kuşunun boyun kısmı uzun ve kalındır. Bu özellik, ona zarif bir görünüm verir.
 6. Gövde: Toy kuşunun gövdesi sarımsı-kahverengi tüylerle kaplıdır. Bu tüyler, onun doğal yaşam alanlarındaki çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur.
 7. Kuyruk: Toy kuşunun kuyruk tüyleri kısadır.

Bu dış özellikler, Toy kuşunun genel görünümünü ve karakteristik özelliklerini tanımlamaktadır.

Dağılımları

Toy kuşu, Asya ve Avrupa kıtalarında dağılım gösterir. Doğal olarak Avrupa’nın bazı bölgelerinde, Orta ve Doğu Asya’da yaşamaktadır. Dağılımı şu şekildedir:

 1. Avrupa: Toy kuşunun Avrupa’daki yayılımı, özellikle İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Türkiye gibi ülkeleri içerir. Bu ülkelerde, step ve bozkır alanlarında yaşamaktadır.
 2. Asya: Toy kuşu, Orta Asya ve Doğu Asya’da dağılım gösterir. Bu bölgeler arasında Moğolistan, Kazakistan, Rusya (özellikle Sibirya bölgesi), Çin, Kore ve Japonya yer alır. Ayrıca, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Afganistan ve İran gibi Orta Asya ülkelerinde de bulunabilir.

Toy kuşunun dağılım alanı, genellikle açık ve bozkır benzeri habitatları içerir. Tarım arazileri, otlaklar, çayırlar ve step bölgeleri, bu kuşun yaşam alanı olarak tercih ettiği alanlardır. Ancak, habitat kaybı ve insan faaliyetleri nedeniyle Toy popülasyonları önemli ölçüde azalmıştır ve bazı bölgelerde nadir veya tehdit altındadır.

Beslenme

Toy kuşunun beslenme alışkanlıkları genellikle otçuldur, yani bitkisel besinlerle beslenir. Beslenme şekilleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 1. Ot ve Yapraklar: Toy kuşları, çimenler, otlar ve yapraklar gibi bitki materyalleriyle beslenirler. Genellikle düşük bitki örtüsü olan açık alanlarda, otlu ve çayırlık bölgelerde beslenmeyi tercih ederler.
 2. Tohumlar ve Yemişler: Toy kuşları, bitkilerin tohumlarını ve yemişleri de tüketir. Bu tür yiyecekleri ararken toprağı eşelerler ve çeşitli bitkilerin tohumlarıyla beslenirler.
 3. Böcekler: Toy kuşları, beslenmelerine böcekleri de dahil eder. Arılar, çekirgeler, böcek larvaları ve diğer küçük böcekler, onların beslenme kaynakları arasında yer alır. Böcekleri avlamak için hızlı koşma ve yakalama yeteneklerini kullanırlar.
 4. Omurgasızlar: Toy kuşları, solucanlar ve diğer omurgasız hayvanlarla da beslenirler. Bu tür besinler, protein ve diğer besin maddelerini sağlar.

Toy kuşları, genellikle yiyecekleri ararken açık alanlarda dolaşırlar. Geniş kanat açıklığı ve hafif yapısı sayesinde avlanma alanlarında uçarak kolaylıkla hareket ederler. Besinleri aramak için toprağı eşeler, bitkilerin altında ve etrafında dolaşır ve yiyeceklerini bulur. Bu şekilde otçul bir beslenme stratejisi izlerler.

Beslenmelerinde bitki ve hayvan kaynaklı yiyecekleri dengeli bir şekilde tüketirler. Bu şekilde enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılarlar.

Tükenme tehlikesi

Maalesef, Toy kuşu (Otis tarda) dünya genelinde tükenme tehlikesi altında olan bir türdür. Popülasyonları son yüzyılda önemli ölçüde azalmıştır ve günümüzde nadir ve tehlikedeki türler listelerinde yer almaktadır. Tükenme tehditleri şunlardır:

 1. Habitat Kaybı: Toy kuşlarının doğal yaşam alanları olan açık otlaklar, çayırlar ve bozkırlar tarım alanlarına veya yapılaşmaya dönüştürülmekte veya insan faaliyetleriyle parçalanmaktadır. Bu habitat kaybı, Toy kuşlarının üreme ve beslenme alanlarının azalmasına ve izolasyona uğramasına neden olur.
 2. Tarım İlaçları: Tarım alanlarında kullanılan pestisitler ve herbisitler gibi tarım ilaçları, Toy kuşlarına doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilir. Bu kimyasallar, Toy kuşlarının besin kaynaklarını etkileyebilir ve doğrudan zehirlenmelerine neden olabilir.
 3. Avlanma: Toy kuşları, geçmişte avlanma amaçlı olarak hedef alınmıştır. Özellikle dekoratif tüyleri ve büyüklükleri nedeniyle avcılık baskısı altında kalmışlardır. Kontrollü avlanma ve yasadışı avcılık, Toy kuşu popülasyonlarının azalmasına katkıda bulunmuştur.
 4. Yaban Hayvanı Bozulması: İnsan faaliyetlerinin artması, Toy kuşları gibi açık alanlarda yaşayan türler için yaban hayvanı bozulmasına yol açmaktadır. Arazi fragmentasyonu, ulaşım altyapısı ve turizm gibi faktörler, Toy kuşlarının yaşam alanlarını parçalayarak popülasyonlarını izole edebilir.

Bu tehditlerin bir sonucu olarak, Toy kuşu popülasyonları dünya genelinde azalmıştır. Ancak, bazı koruma çabaları, habitat restorasyonu ve avlanma yasakları gibi önlemler alınmaktadır. Bu çabalar, Toy kuşlarının popülasyonlarını korumak ve artırmak için önemlidir. Toy kuşunun korunması için daha fazla bilinçlendirme, habitat koruma ve yasağın uygulanması gerekmektedir.


Leave A Reply