Trafik Nedir? Trafik Tanımı ve Hakkında Bilgiler

1
Advertisement

Trafik nedir ve ne demektir? Trafiğin anlamı ve tanımı ile birlikte trafik hakkında temel bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız.

trafik

TRAFİK, kara, deniz ve hava taşımacılığında kullanılan araçların hareketleri geliş-gidişine verilen isimdir.

En genel anlamıyla trafik denildiğinde yayaların, hayvanların ve taşıtların kara yolları üzerindeki, trenlerin demiryollarındaki, gemilerin deniz ve öteki su yollan üzerindeki ve uçakların hava yolları ve limanlardaki tüm hareketleri anlaşılır.

Bu hareketlerin düzenliliğini ve çevreye en az zarar verecek biçimde yapılmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanan planların uygulanması ve denetimini, trafik kontrolü bu amaçla konulan kurallara da trafik kuralları denilir.

Karayolları Trafiği. Yayaların, hayvanların ve taşıtların karayolları üzerindeki durum ve hareketleri karayolları trafiği olarak adlandırılır. Trafik sorunu 20. yüzyılda endüstrileşmeye koşut olarak kalabalıklaşan kentlerdeki insanlan güncel sorunlan içinde başlıca yeri almaya başladı. Günümüzdeki anlamıyla trafik kuralları da motorlu taşıtlardaki artışa koşut olarak ortaya çıktı. Karayollarındaki trafiğin iki ana öğesini yayalar ve araçlar oluşturur. Trafik kontrolüne ilişkin yöntemler içinde en önemlilerinden biri de trafik kontrol levhalarıdır. Sürücüyü etkileyen çeşitli durumları önceden uyarmak için kullanılan bu levhalar üç gruba ayrılır. Bunlar trafiğin düzenli akışını sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla kullanılan trafik işaretleri, olağanüstü durumlara karşı sürücüleri uyarmak için kullanılan tehlike uyarı işaretleri ve sürücülere bilgi vererek yardımcı olmak üzere kullanılan bilgi işaretleridir.

Advertisement

Günümüzde birçok ülkede kullanılmakta olan yol uyarı levhaları ABD protokolüyle uluslararası ölçütlere göre belirlenmiştir. Ancak yine de ülkeler arasında bazı farklar vardır. Sözgelimi Türkiye’nin de çinde bulunduğu birçok ülkede trafiğin akış yönü sağdan olmakla birlikte İngiltere, Kıbrıs gibi ülkelerde trafik akış yönü soldandır. Trafik denetimi araçları içinde yer alan trafik lambaları özel bir önem taşır. Trafik lambalarının düzeni ve sayısı genellikle trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Büyük kentlerde trafik akışının en yüksek düzeyde gerçekleşmesi için geçiş noktalarındaki tüm şebekelerin, sinyallerin zamandaş olması gerekir. Kırmızı-sarı ve yeşil ışıklardan oluşan trafik lambalarının devir sayıları saniyede on beş ile otuz arasında değişir, bu sayı belirlenirken trafiğin yoğunluğu dikkate alınır.


1 Yorum

Leave A Reply